Gebouwen die voor 1980 gebouwd zijn, zijn zeer geschikt om te renoveren naar Nul op de Meter. Zo’n renovatie heeft veel voordelen: het complex wordt sterk verbeterd, het comfort in de woningen verhoogt, de waarde vermeerdert en de energierekening verdwijnt omdat het gebouw nu evenveel energie opwekt als het op jaarbasis gebruikt. Verenigingen van eigenaren (VvE’s) hebben voordeel bij zo’n renovatie omdat zowel de servicekosten als de energierekeningen ingezet kunnen worden voor de financiering van deze renovatie.

Op dit moment voert Platform31/energiesprong landelijk proeven uit met een aantal VvE’s. De ervaringen tot nu toe zijn veelbelovend. Zonder verhoging van de servicekosten kunnen aanzienlijke verbeteringen aan het gebouw en de installaties gerealiseerd worden. Voor VvE’s die plannen hebben voor een aantal grote investeringen in, gevel of kozijnen of vervanging van de collectieve ketels, biedt deze grootschalige oplossing meer perspectief dan woningverbetering en energiebesparing in kleine stappen.

Tijdens de informatieavond wordt ingegaan op de Nul op de Meter aanpak en de ervaringen tot nu toe. Deze avond is een initiatief van het programma Duurzaam en Groen Zoetermeer. Met dit programma werkt de gemeente samen met lokale milieuorganisaties, het bedrijfsleven en inwoners aan een duurzame stad, met een realistische aanpak. Naast biodiversiteit is energiebesparing een belangrijk thema in dit programma. Kijk voor meer informatie over het programma of over energie besparen op www.zoetermeer.nl/duurzaamzoetermeer.

Informatieavond Nul op de Meter voor VvE’s

Wanneer: 23 maart 2016
Waar: Raadzaal Stadhuis, Markt 10
Tijd: 20.00 uur
Aanmelden: energieloket@zoetermeer.nl

Bron: www.zoetermeer.nl