Wat als er plotseling geen kascommissieleden meer zijn?

Wat als er plotseling geen kascommissieleden meer zijn

Iedere maand besteden we extra aandacht aan een specifiek onderwerp wat grote invloed heeft op het functioneren van de Vereniging van Eigenaars. In de  maand fabruari staat de Vergadering van Eigenaars samen met de kascontrole centraal. Wat nu als er niet geen kascommissieleden meer zijn?

Wij ontvingen de volgende vraag van een van onze leden

In het huishoudelijk reglement van onze VvE staat over de kascommissieleden “ dat geen bestuursleden of anderen, die op de financiële gang van zaken invloed hebben, zitting nemen.” Onze situatie is nu zo dat een ex.penningmeester als “ervaringsdeskundige” wordt ingeschakeld en over de schouder van de huidige penningmeester meekijkt en invloed heeft op het financiële beleid ook de kas gaat controleren. Een tweede kascie lid is inmiddels overleden. Het bestuur is van plan om op de volgende vergadering een tweede lid te benoemen. Maar dan staat ook de goedkeuring van de jaarrekening op de agenda.

Kunt u mij adviseren hoe te handelen mocht u ook van mening zijn dat dit niet kan?

Deze vraag hebben we voorgelegd aan Maarten den Ouden, bedrijfseconoom en controlespecialist, auteur van o.a. De Kascommissiegids voor de VvE, beantwoordt hieronder de vraag:

De wet over kascommissieleden

De wet bepaalt (artikel 48 boek 2 Burgerlijk Wetboek) dat de kascommissie bestaat uit ten minste twee leden (daarmee wordt bedoeld: leden van de VvE) die geen lid mogen zijn van het bestuur. Dit is een bepaling van dwingend recht, dat wil zeggen dat in de splitsingsakte maar ook in het huishoudelijk reglement aanvullende bepalingen mogen worden opgenomen.

Bijv. een bepaling dat in een bepaalde VvE de kascommissie altijd uit 3 personen bestaat. Een bepaling dat de kascommissie in een bepaalde VvE uit één persoon bestaat, is niet toegestaan omdat dat strijdig is met artikel 48.

Een aanvullende bepaling in het huishoudelijk reglement dat “anderen, die op de financiële gang van zaken invloed hebben” geen zitting mogen nemen in de kascommissie komt heel weinig voor. Ik vind het ook een bijzondere bepaling – want eigenlijk heeft elk lid van de VvE “invloed” op de financiële gang van zaken, immers elk lid heeft stemrecht tijdens de ledenvergaderingen.

Kascommissie benoemen door bestuur?

Ik vind het opvallend dat u schrijft dat het bestuur van plan is om op de volgende ledenvergadering een tweede lid te benoemen. Het bestuur kan geen kascommissieleden benoemen, het zijn de leden die tijdens de ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemen!

Het staat de leden vrij om een ex-penningmeester benoemen als kascommissielid. Ik kan me ook voorstellen dat dat vaak een goede keuze is: de ex-penningmeester weet –als het goed is- van de hoed en de rand met betrekking tot de financiële zaken en is wat dat betreft dus bij uitstek geschikt als kascommissielid!

Wat te doen wanneer een lid wegvalt.

Als u om wat voor reden dan ook bezwaren heeft tegen de benoeming van de ex-penningmeester, kunt u uw argumenten in de ledenvergadering naar voren brengen. Het is vervolgens de ledenvergadering die (bij gewone meerderheid van stemmen) beslist.

Als de kascommissie niet meer compleet is door het overlijden van één van de leden, is er geen commissie meer die aan de wettelijke eis voldoet (“ten minste twee leden”) en krijgt de ledenvergadering dus geen “verslag van bevindingen”. Zonder een verslag van bevindingen kan de vergadering de jaarrekening niet goedkeuren.

Er zal dus eerst een nieuw kascommissielid moeten worden gekozen, waarna de weer voltallige commissie de jaarrekening moet controleren.

Tags:
2 Reacties
 1. Carla 9 maanden geleden

  ….’ Wat te doen wanneer een lid wegvalt….?
  Tip: Vraag de vergadering een reserve lid te benoemen.

  Met vriendelijke groet,
  Carla

 2. Auteur
  Maarten den Ouden 9 maanden geleden

  Dat is een prima tip, Carla.
  In de VvE van de vragensteller had men blijkbaar geen reserve-lid benoemd. Maar regeren is vooruitzien (hoewel ik daar soms aan twijfel..) en de ledenvergadering kan natuurlijk naast de twee ‘vaste’ kascommissieleden nog een reserve-lid benoemen. Altijd handig voor het geval één van de twee leden uitvalt wegens ziekte, verhuizing, enz.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Neem contact op met VvE Centraal

U kunt dit formulier gebruiken om contact op te nemen met VvE Centraal

Wordt verstuurd

wit logo-01

©2018 VvE Centraal, onderdeel van Blue Orange Participaties B.V.

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account