Kennis van VvE Zaken

FinancieelGeschillenOnderhoudVerhuren

Voor rekening van de huurder! Voor rekening van de Verhuurder?

Voor rekening van de huurder! Voor rekening van de Verhuurder

U heeft een appartement wat u zelf niet bewoond. U heeft het verhuurd en soms gaat er wel eens wat stuk. Het is logisch dat het dan gerepareerd wordt, maar hoe zit het dan met de rekening? De vraag komt vaak naar boven voor wie is de rekening van het onderhoud? Is die voor de huurder of is de rekening voor de huurder? In dit artikel helpen we bij het beantwoorden van deze vraag.

Huurder of Verhuurder

Er wordt onderscheid gemaakt in het type onderhoud of reparatie welke nodig is. Over het algemeen geldt dat de verhuurder verantwoordelijk is voor het groot onderhoud. De huurder is verantwoordelijk voor al het klein of dagelijks onderhoud in het object. Verder is de huurder verantwoordelijk voor alle schade die hij heeft aangebracht tijdens de huurperiode.

Toetsen van de rekening

Op basis van 5 regels kunt u dit gemakkelijk zelf toetsen.

  1. Kleine reparaties zijn voor rekening van de huurder. Grote reparaties en groot onderhoud zijn voor rekening van de verhuurder.
  2. Kleine reparaties moet de huurder gemakkelijk zelf kunnen uitvoeren. En ze mogen weinig kosten met zich mee brengen. Zo niet, dan is de reparatie alsnog voor rekening van de verhuurder.
  3. Inbouwapparatuur van keukens wordt doorgaans aangemerkt als onroerende aanhorigheid van de woning. Die inbouwapparatuur wordt dan met de woning verhuurd door de verhuurder. Reparatie van een kapotte inbouwkoelkast is dan voor rekening van de verhuurder.
  4. De huurder moet de verhuurder toegang tot de huurwoning geven, zodat de verhuurder het onderhoud of de reparatie kan uitvoeren.
  5. De huurder zorgt voor reparaties van schade die zij zelf heeft veroorzaakt. Als de verhuurder ook de kleine en dagelijkse reparaties verricht, mag de verhuurder de kosten hiervan aan de huurder doorberekenen als servicekost

Besluit kleine herstellingen

Wie de rekening krijgt is vastgelegd door de overheid in het besluit “Besluit kleine herstellingen” van 8 april 2003. Mocht u een discussie hebben over de rekening verwijs dan altijd naar dit besluit en deel het onderstaande lijstje. 

Op basis hiervan is deze handige tabel opgesteld die duidelijk aangeeft voor wie de rekening is. Houd er bij het opstellen van een huurcontract rekening mee dat er geen bepalingen in staan die afwijken van deze tabel en in het nadeel zijn van de huurder.

 

Onderhoud

Rekening huurder

Rekening verhuurder

Schilderwerk Witten van binnenmuren en plafonds en het schilderen van binnen houtwerk en zo nodig behangen van binnenmuren

 

Buitenschilderwerk
Voorbereidende werkzaamheden voor het schilderwerk Plamuren, opvullen van gaatjes, butsen, dichten van geringe krimpscheuren
Kleine werkzaamheden Vastzetten en vastschroeven van onder andere loszittende onderdelen, bijvoorbeeld trapleuningen, deurknoppen, drempels, elektrische schakelaars, wandcontactdozen en deurbellen vloerroosters, plafondroosters, sleutels van binnensloten en buitensloten
Onderdelen en bestanddelen woonruimte Vervanging en vernieuwing van onder andere kraanleertjes en onderdelen van kranen, deurknoppen, sloten, hang-en-sluitwerk, vloerroosters, plafondroosters, sleutels van binnensloten en buitensloten, garnituur voor doucheruimte en toiletruimte, garnituur wc, elektrische schakelaars en wandcontactdozen, deurbellen, kabelaansluitingen, telefoonaansluitingen en computeraansluitingen en vergelijkbare onderdelen van datanetwerken
Scharnieren, sloten, kranen etc. Gangbaar houden, regelmatig controleren van de beweegbaarheid, oliën, smeren of ontkalken van beweegbare onderdelen Grote reparaties, vervanging
Bevriezing Voorzieningen ter voorkoming (van reparatie aan) bevriezing van kranen
Verlichting Vervanging van lampen in gemeenschappelijke ruimten en aan de buitenzijde van de woonruimte Reparaties en vervanging van armaturen
Ruiten en ingebouwde spiegels Vervanging van beschadigde en kapotte ruiten en spiegels indien de kosten gering zijn
Technische installaties binnen de woning Onder andere het ontluchten en bijvullen van cv-installatie, het opnieuw opstarten van de cv-installatie na uitval, het vervangen van filters en schoonhouden van roosters, voor zover de kosten gering zijn en er daarvoor geen specialistische kennis vereist is Reparaties, controle, vervanging
Tochtwering Aanbrengen en onderhouden van tochtwerende voorzieningen voor zover de kosten gering zijn
Onderdelen gelegen buiten de woning Onder andere vervanging en vernieuwing van onderdelen van brievenbus, buitenlamp, carport, vlaggenstokhouder voor zover de kosten gering zijn Vervanging bij slijtage
Tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen Bij eerste bewoning: aanleg van tuin of erf. Daarna egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde. Regelmatig maaien van het gras. Regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van de opritten, toegangspaden, en terrassen. Vervangen van gebroken tegels. Regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen. Vervangen van dode beplanting. Vervangen van kapotte planken of segmenten van houten afscheidingen. Rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen. Regelmatig verven of beitsen van erfafscheidingen Bij eerste bewoning aanleg opritten en toegangspaden en aanbrengen eenvoudige erfafscheiding. Grote reparaties, vervanging
Schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen Schoonmaken, vegen en ontstoppen indien bereikbaar door huurder Grote reparaties, vervanging
Riool Schoonhouden en ontstoppen van het binnenriool tot het aansluitpunt vanuit het woongedeelte van het gehuurde op het gemeenteriool dan wel het hoofdriool voor zover de riolering door huurder bereikbaar
Vuilstortkoker.   Vuilniscontainerruimte Schoonhouden en zo nodig ontstoppen van de vuilstortkoker. Schoonhouden van de vuilniscontainerruimte. In beide gevallen voor zover voor de huurder bereikbaar Reparaties
Woonruimte gedeelte en gemeenschappelijke ruimte Schoonhouden
Ruiten, kozijnen, deurposten, geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen Wassen en schoonhouden van binnen en buitenzijde van de ruiten, kozijnen, deurposten, het geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen. Voor zover voor de huurder bereikbaar
Ongedierte Bestrijden van vlooien, mieren, wespen, luizen en dergelijke voor zover kosten gering zijn Het bestrijden van kakkerlakken, faraomieren, boktorren en houtwormen (t.g.v. overmacht)
Goten en regenafvoeren Regelmatig schoonhouden. Voor zover voor huurder bereikbaar Vervanging en reparaties
Zwerfvuil Regelmatig verwijderen
Graffiti Verwijderen voor zover daaraan geen noemenswaardige kosten zijn verbonden en voor zover voor huurder bereikbaar
Zink- en beerputten en septictanks Legen Vervanging en reparaties

 

Over de auteur

Deze artikelen zijn door de redactie van VvE Centraal gepubliceerd.
Gerelateerde artikelen
BeoordelingDienstverlener

Onderhoud groot appartementencomplex

VerhurenVvE Rechtspraak - Geldzaken

VvE Rechtspraak: Geschil over hoogte servicekosten

Nieuws

Staat het onderhoud van uw parkeergarage-installatie op de agenda?

Nieuws

Persbericht ministerie van BZK: VvE moet concrete afspraken maken voor onderhoud gebouw

Het laatste nieuws wekelijks in je mailbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.