Uncategorized

Privacy

VvE Centraal VvE Centraal, gevestigd aan Kostersweg 38 7371 ES Loenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Correspondentieadres VvE Centraal Kostersweg 38 7371 ES Loenen +31 85 130…

Lees meer
VvE Rechtspraak - Overig

Erfdienstbaarheid en burenruzie

Uitspraak GERECHTSHOF DEN HAAG arrest van 14 mei 2019 inzake 1. [appellant 1] , wonende te [woonplaats] , hierna te noemen: [appellant 1] ,2. [appellant 2] ,wonende te [woonplaats] , hierna te noemen: [appellant 2]…
Uncategorized

Gebruiksvoorwaarden

Terms of Use 1. Introduction THIS AGREEMENT BINDS YOU OR THE COMPANY YOU REPRESENT (“YOU,” OR “YOUR”) TO THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH HEREIN IN CONNECTION WITH YOUR USE OF UDEMY, INC.’S (“OUR”, “WE”,…
VvE Rechtspraak - BesluitvormingVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

VvE Rechtspraak: Is kinderopvang te classificeren als onderwijs in relatie tot bestemming beschreven in de Splitsingsakte

VvE-zaak. Vervangende toestemming/machtiging ex art. 5:212 BW om een kinderopvang te organiseren in een ruimte met als bestemming onderwijs, afgewezen. Uitleg van de term “schoolruimte” aan de hand van de geobjectiveerde partijbedoeling als verwoord in ECLI:NL:HR:2013:1078 en ECLI:NL:HR:148. De letterlijke tekst “schoolruimte” dient naar objectieve maatstaven te worden uitgelegd als een ruimte voor onderwijs/opleiding en niet voor kinderopvang
Productinformatie

AVG startpakket voor VvE Beheerders

Aangezien het niet naleven van de verplichtingen opgenomen in de AVG nadelige gevolgen met zich mee brengen en Rijssenbeek de zorgen van VvE-beheerders willen wegnemen, heeft Rijssenbeek een AVG/Privacy-startpakket onwikkeld speciaal voor de VvE Beheer.

Lees meer
ModelreglementNieuws

Modelreglement 2017

Op 19 december 2017 is het Modelreglement bij Splitsing in appartementsrechten 2017 ingeschreven in het Kadaster , het register van onroerende zaken Hyp4: 72212/160. Wanneer we refereren aan dit Modelreglement gebruiken we Modelreglement 2017 of MR 2017.
Uncategorized

Eigenaar-bewoner of huurder

Heeft men een woning gekocht om er zelf in te gaan wonen, dan is men eigenaar-bewoner. Bij appartementsrechten betekent het dat men het recht van appartement bezit en dus het gebruiksrecht heeft van dat deel…
VvE Rechtspraak - Overig

VvE Rechtspraak: Vervangende machtiging tot bestemmingswijziging

Appartementsrecht. Hotel heeft een verdieping in het naastgelegen pand aangekocht. Gevraagde vervangende machtiging tot bestemmingswijziging voor het uitbaten van een hotel op die verdieping wordt niet verleend, nu de VvE haar toestemming niet zonder redelijke grond heeft geweigerd (vrees voor waardedaling). Verzoek van hotel om een vervangende machtiging tot bestemmingswijziging voor het gebruik van de bij de verdieping behorende berging als woonruimte wordt wel verleend. De bestaande praktijk van verhuur van de berging van een ander VvE-lid via Airbnb, waarvoor de VvE haar toestemming heeft verleend, is daarmee immers gelijk te stellen. Verzoek om een vervangende machtiging voor het tijdelijk gebruik/mogen hebben van het reeds aangelegde dakterras wordt niet verleend wegens het in dat geval ontstaan van strijd met de akte van splitsing.