Blog Normal

VvE Rechtspraak: Is kinderopvang te classificeren als onderwijs in relatie tot bestemming beschreven in de Splitsingsakte

VvE Rechtspraak Is kinderopvang te classificeren als onderwijs in relatie tot bestemming beschreven in de Splitsingsakte

VvE-zaak. Vervangende toestemming/machtiging ex art. 5:212 BW om een kinderopvang te organiseren in een ruimte met als bestemming onderwijs, afgewezen. Uitleg van de term “schoolruimte” aan de hand van de geobjectiveerde partijbedoeling als verwoord in ECLI:NL:HR:2013:1078 en ECLI:NL:HR:148. De letterlijke tekst “schoolruimte” dient naar objectieve maatstaven te worden uitgelegd...

Lees verder

VvE Rechtspraak: Kunnen twee naast elkaar gelegen appartementen aangemerkt worden als één woning.

“In deze kwestie speelde de vraag of het bewonen van twee appartementen voor de inkomstenbelasting ook zo kan gelden. Dit is van belang, omdat de economische huurwaarde van het eerste appartement op 0,55% wordt geschaald en het tweede op 4%. De ene partij meende dat dit juist is en...

Lees verder

VvE Rechtspraak: Derdenbeding met betrekking tot recht van overpad en parkeerplaatsen

VvE Rechtspraak Derdenbeding met betrekking tot recht van overpad en parkeerplaatsen

 Uitspraak vonnis van 9 mei 2018  in de zaak van , wonende te , eiser in  conventie, verweerder in reconventie, advocaat mr. J.L.H. Holthuijsen te Maastricht, tegen de vereniging VERENIGING VAN EIGENAREN HEER-DORP-DOMEIN, gevestigd te Maastricht, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, advocaat mr. J.A. Vermeulen te...

Lees verder

Energieleverancier dient zelf zorg te dragen voor juiste eindafrekening

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in een uitspraak van 20 februari 2018 bepaalt dat een energieleverancier zelf gehouden is om voor een juiste eindafrekening zorg te dragen; en dat dat niet aan de nieuwe leverancier mag worden overgelaten. Wat was er aan de hand?

Lees verder

VvE Rechtspraak: omliggende grond bij de splitsing niet meegesplitst.

VvE Rechtspraak omliggende grond bij de splitsing niet meegesplitst.

Bij de splitsing in appartementsrechten is de omliggende grond niet meegesplitst. De eigenaren van de appartementsrechten zijn mede-eigenaar geworden van de grond. Of de aktes onjuistheden bevatten wordt niet beoordeeld door de rechtbank.

Lees verder

VvE Rechtspraak: Moeten verkochte huurappartementen voldoen aan het convenant

VvE Rechtspraak: verkoop huurwoningn & convenant betreffende splitsing.

Tussenarrest. Convenant gemeente en woningstichting met betrekking tot de staat van onderhoud van appartementen. Moeten appartementen die de woningstichting aan derden verkoopt voldoen aan het convenant? Klachtplicht door kopers appartementen geschonden? Onderzoek deskundigen.

Lees verder

Neem contact op met VvE Centraal

U kunt dit formulier gebruiken om contact op te nemen met VvE Centraal

Sending

wit logo-01

©2018 VvE Centraal, onderdeel van Blue Orange Participaties B.V.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account