Blog

Relatie tussen servicekosten huurder en voorschotbijdrage VvE+

Relatie tussen servicekosten huurder en voorschotbijdrage VvE

Woongroep als huurder geweigerd ivm kamerverhuurbedrijf+

Woongroep als huurder geweigerd ivm Kamerverhuurbedrijf

Moet je bij het opstellen van een MJOP rekening houden met de verdeelsleutel voor de verdeling van de kosten+

Moet je bij het opstellen van een MJOP rekening houden met de verdeelsleutel voor de verdeling van de kosten?

Stoppen voorschotbijdragen in verband met verzuim handhavingsplicht VvE+

Stoppen betalen voorschotbijdrage ivm niet nakomen handhavingsplicht VvE, mag dat?

Uitspraak Parket bij de Hoge Raad Onrechtmatige geluidshinder+

Uitspraak Parket bij de Hoge Raad: Onrechtmatige geluidshinder

Is verhuurder van appartement aansprakelijk voor geluidsoverlast veroorzaakt door huurders+

Is verhuurder van appartement aansprakelijk voor geluidsoverlast veroorzaakt door huurders

VvE Rechtspraak Is kinderopvang te classificeren als onderwijs in relatie tot bestemming beschreven in de Splitsingsakte+

VvE Rechtspraak: Is kinderopvang te classificeren als onderwijs in relatie tot bestemming beschreven in de Splitsingsakte

+

VvE Rechtspraak: Kunnen twee naast elkaar gelegen appartementen aangemerkt worden als één woning.

Uitleg splitsingsaktesplitsingsreglement t.a.v. bijdragen aan gemeenschappelijk onderhoud+

VvE Rechtspraak: Uitleg splitsingsakte/splitsingsreglement t.a.v. bijdragen aan gemeenschappelijk onderhoud

VvE Rechtspraak Is de inhoud van de splitsingsakte uit 1970 eerlijk+

VvE Rechtspraak: Is de inhoud van de splitsingsakte uit 1970 eerlijk?

VvE Rechtspraak VvE niet aansprakelijk voor schade n.a.v. valpartij gladde houten terrasvloer+

VvE Rechtspraak: VvE niet aansprakelijk voor schade n.a.v. valpartij gladde houten terrasvloer

VvE Rechtspraak Conclusie Cassatie HR Besluit van VvE Nietig+

VvE Rechtspraak: Conclusie Cassatie HR Besluit van VvE Nietig?

VvE Rechtspraak bestemming wijzigen of slechts een afwijkend gebruik toegestaan+

VvE Rechtspraak: bestemming wijzigen of slechts een afwijkend gebruik toegestaan?

VvE Rechtspraak vaststellingsovereenkomst tot benoeming bindend adviseur VvE ivm vochtproblemen+

VvE Rechtspraak: vaststellingsovereenkomst tot benoeming bindend adviseur VvE ivm vochtproblemen

VvE Rechtspraak Vernietiging van besluit gewone meerderheid vereist+

VvE Rechtspraak Vernietiging van besluit gewone meerderheid vereist

VvE Rechtspraak Wie moet de kosten van onderhoud van dak betalen+

VvE Rechtspraak: Wie moet de kosten van onderhoud van dak betalen

VvE Rechtspraak Juistheid handhaving registratie bestuurder in het handelsregister+

VvE Rechtspraak: Juistheid handhaving registratie bestuurder in het handelsregister

VvE Rechtspraak Is greenfee voor gasten geen reden tot vernietiging Huishoudelijk Reglement+

VvE Rechtspraak: Greenfee voor gasten geen reden tot vernietiging Huishoudelijk Reglement

+

VvE Rechtspraak: Verkrijgen van erfdienstbaarheid door verjaring

VvE Rechtspraak Hoge Raad Maatstaf voor uitleg van kettingbeding in akte van levering+

VvE Rechtspraak Hoge Raad: Maatstaf voor uitleg van kettingbeding in akte van levering

VvE Rechtspraak Verzoek vernietiging besluit ivm belangenverstrengeling en strijd met redelijkheid en billijkheid+

VvE Rechtspraak: Verzoek vernietiging besluit ivm belangenverstrengeling en strijd met redelijkheid en billijkheid

VvE Rechtspraak: Regeling in splitsingsakte dat wijziging gemeenschappelijke kosten in huishoudelijk reglement kan is in strijd met artikel 5:113 BW.

VvE Rechtspraak Vloer isoleren om geluidsoverlast binnen een VvE op te lossen+

VvE Rechtspraak: Vloer isoleren om geluidsoverlast binnen een VvE op te lossen

VvE Rechtspraak Souterain onbruikbaar als slaapkamer, schending informatieplicht+

VvE Rechtspraak: Souterain onbruikbaar als slaapkamer, schending informatieplicht?

VvE Rechtspraak: Lid krijgt verbod op doen van onrechtmatige uitspraken over VvE en/of lid+

VvE Rechtspraak: Lid dient zicht te onthouden van onrechtmatige uitspraken

VvE Rechtspraak: Bezonning in het geding door nieuwbouw+

VvE Rechtspraak: Bezonning in het geding door nieuwbouw

VvE Rechtspraak Opdracht voor VvE causaal verband aantonen tussen trapgat en schade+

VvE Rechtspraak: Opdracht voor VvE, causaal verband aantonen tussen trapgat en schade

VvE Rechtspraak Geldigheid verhuurbeding op vakantiepark+

VvE Rechtspraak: Geldigheid verhuurbeding op vakantiepark

VvE Rechtspraak Veroordeling voor 5 maal verduistering met totale schade van € 750000+

VvE Rechtspraak: Veroordeling 5 maal verduistering totale schade € 750.000

VvE Rechtspraak Geschil over hoogte servicekosten+

VvE Rechtspraak: Geschil over hoogte servicekosten

+

VvE Rechtspraak: Vordering tot medewerking uitvoering reparatiewerkzaamheden

VvE Rechtspraak Onbevoegde Vertegenwoordiging+

VvE Rechtspraak: Onbevoegde vertegenwoordiging

+

VvE Rechtspraak: Kan een VvE een eigenaar gebruiksbeperkingen opleggen?

VvE Rechtspraak: Verzoek vervangende machtiging ex artikel 5:140 BW+

VvE Rechtspraak: Verzoek vervangende machtiging ex artikel 5:140 BW