Blog

VvE Rechtspraak: Geldigheid verhuurbeding op vakantiepark+

VvE Rechtspraak: Geldigheid verhuurbeding op vakantiepark

VvE Rechtspraak: Veroordeling 5 maal verduistering totale schade € 750.000+

VvE Rechtspraak: Veroordeling 5 maal verduistering totale schade € 750.000

VvE Rechtspraak: Geschil over hoogte servicekosten+

VvE Rechtspraak: Geschil over hoogte servicekosten

VvE Rechtspraak: Vordering tot medewerking uitvoering reparatiewerkzaamheden+

VvE Rechtspraak: Vordering tot medewerking uitvoering reparatiewerkzaamheden

VvE Rechtspraak: Onbevoegde vertegenwoordiging+

VvE Rechtspraak: Onbevoegde vertegenwoordiging

VvE Rechtspraak: Kettingbeding in akte bungalowpark+

VvE Rechtspraak: Kettingbeding in akte bungalowpark

VvE Rechtspraak: Kan een VvE een eigenaar gebruiksbeperkingen opleggen?+

VvE Rechtspraak: Kan een VvE een eigenaar gebruiksbeperkingen opleggen?

VvE Rechtspraak: Verzoek vervangende machtiging ex artikel 5:140 BW+

VvE Rechtspraak: Verzoek vervangende machtiging ex artikel 5:140 BW

VvE Rechtspraak: Verkoop huurwoningen en Convenant betreffende kwaliteitseisen bij splitsing+

VvE Rechtspraak: Verkoop huurwoningen en Convenant betreffende kwaliteitseisen bij splitsing

VvE Rechtspraak: Financiële geschillen en rechtmatigheid van besluiten+

VvE Rechtspraak: Financiële geschillen en rechtmatigheid van besluiten

VvE Rechtspraak: Besluit tot bijdrage in gezamenlijke kosten VvE nietig wegen strijd met verdelingssleutel in splitsingsreglement (art. 2:14 BW)+

VvE Rechtspraak: Besluit tot bijdrage in gezamenlijke kosten VvE nietig wegen strijd met verdelingssleutel in splitsingsreglement (art. 2:14 BW)

VvE Rechtspraak: Tegenstrijdigheid Splitsingsakte en Splitsingstekening ECLI:NL:HR:2013:1078+

VvE Rechtspraak: Tegenstrijdigheid Splitsingsakte en Splitsingstekening ECLI:NL:HR:2013:1078

VvE Rechtspraak: Onrechtmatige daad uitleg splitsingsakte bij wijziging van het architectonisch uiterlijk+

VvE Rechtspraak: Onrechtmatige daad uitleg splitsingsakte bij wijziging van het architectonisch uiterlijk

VvE Rechtspraak: Niet verlenen van toestemming (air)BnB niet in strijd met redelijkheid en billijkheid+

VvE Rechtspraak: Niet verlenen van toestemming (air)BnB niet in strijd met redelijkheid en billijkheid

VvE Rechtspraak: Afwijzing verzoek tot wijziging van hoofdsplitsingsakte+

VvE Rechtspraak: Afwijzing verzoek tot wijziging van hoofdsplitsingsakte

VvE Rechtspraak: Vernietiging besluit benoeming bestuur en verhuur+

VvE Rechtspraak: Vernietiging besluit benoeming bestuur en verhuur

VvE Rechtspraak: Recreatieve verhuur en besluitvorming VvE+

VvE Rechtspraak: Recreatieve verhuur en besluitvorming VvE

VvE Rechtspraak: Voorzieningenrechter verklaart VvE niet-ontvankelijk nu machtiging vergadering van eigenaren ontbreekt.

VvE Rechtspraak: Vernietigen besluit VvE. Ontzeggen stemrecht aan groot-eigenaar.

Jurisprudentie: Convenant verkoop sociale huurwoningen 2002-2007 Woningbouwstichting Amsterdam+

Jurisprudentie: Convenant verkoop sociale huurwoningen 2002-2007 Woningbouwstichting Amsterdam

Jurisprudentie: Verbouwen binnen een VvE+

Jurisprudentie: Verbouwen binnen een VvE