Archief voor Onderwerp: Huishoudelijk reglement

Geldt een verbod op honden ook voor bezoekers?

Geldt een verbod op honden ook voor bezoekers

VvE heeft in redelijkheid kunnen komen tot de beslissing om het reeds geldende, door verzoeker geaccepteerde, verbod om in het complex honden te houden, uit te breiden tot een algeheel, ook voor bezoekers geldend, verbod om honden mee te nemen in het complex. De persoonlijke levenssfeer van verzoeker/appartementseigenaren wordt...

Lees verder

Uitspraak Parket bij de Hoge Raad: Onrechtmatige geluidshinder

Uitspraak Parket bij de Hoge Raad Onrechtmatige geluidshinder

Procesrecht. Onrechtmatige hinder. Eigenaren appartementsrecht ervaren geluidshinder door vloer bovenburen. Vordering treffen maatregelen ter voorkoming geluidshinder in eerste aanleg toegewezen na discussie over toepasselijke geluidsnorm. Bekrachtiging in hoger beroep ondanks nieuwe, minder strenge geluidsnorm. Miskenning werking hoger beroep en taak appelrechter? Herroeping gerechtelijke erkentenis? Miskenning regime met betrekking tot...

Lees verder

VvE Rechtspraak: Greenfee voor gasten geen reden tot vernietiging Huishoudelijk Reglement

VvE Rechtspraak Is greenfee voor gasten geen reden tot vernietiging Huishoudelijk Reglement

Discussie over verplichting green fee te betalen door gasten van eigenaars van een appartement op golfressort in het geval dat zij dat appartement geschakeld hebben met een ander appartement en beide als een enkele woning gebruiken. Hof wijst vordering tot vernietiging van het huishoudelijk reglement en beroep op redelijkheid...

Lees verder

Het Huishoudelijk Reglement inschrijven in het openbaar register, moet dat?

Het Huishouderlijk Reglement inschrijven

In het modelreglement van 2006 staat expliciet dat op het moment dat, wanneer dit reglement van toepassing is voor uw VvE, u een huishoudelijk reglement wilt invoeren, dit ingeschreven moet worden in de openbare registers (het Kadaster). Dat het moet is duidelijk, maar hoe doe je dat dan?...

Lees verder

Exploitatie B&B ondanks toestemming VvE toch niet toegestaan

bed and breakfast in de vve

Voortbordurend op de vakantiestemming zal ik in dit artikel aandacht besteden aan een uitspraak van de rechter waarin de exploitatie van een Bed & Breakfast werd verboden ondanks het feit dat de VvE met meerderheid van stemmen haar goedkeuring had verleend.  Men zou denken dat als een bewoner van...

Lees verder

Overlast door (harde) vloerbedekking; wat moet de VvE daarmee?

geluidhinder VvE

Ter voorkoming van overlast/hinder zijn onder meer in de splitsingsakte en in het eventueel toepasselijke Huishoudelijk Reglement (HR) aanvullende bepalingen opgenomen, die alle eigenaren en bewoners binnen het appartementencomplex dienen na te komen. Op grond van de voor de VvE geldende regelgeving is (het bestuur van) de VvE gehouden...

Lees verder

Neem contact op met VvE Centraal

U kunt dit formulier gebruiken om contact op te nemen met VvE Centraal

Wordt verstuurd

wit logo-01

©2018 VvE Centraal, onderdeel van Blue Orange Participaties B.V.

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account