Incasso

Jurisprudentie: Vordering tot betaling van bijdragen VvE

GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team I zaaknummer : 200.166.060/01 zaak- en rolnummer rechtbank Amsterdam : 3323919 CV EXPL 14-2304 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 september 2015 inzake VERENIGING VAN…