BesparingOnderhoud

Ventilatiesystemen binnen een VvE falen regelmatig

Honderden Verenigingen van Eigenaars hebben hightech-ventilatiesystemen, maar de bewoners zitten lang niet altijd in een frisse omgeving. ,,VvE’s kunnen er niet goed mee uit de voeten,” Het ontbreekt beheerders meestal aan kennis over het gebruik en beheer van de technische snufjes.
NieuwsVerhuren

Nieuw model huurovereenkomst woonruimte 2017

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft een nieuw model voor de huurovereenkomst van Woonruimte vastgesteld. Dit nieuwe ROZ-model is nu beschikbaar op de website van de ROZ (www.roz.nl Download Handleiding Download Model huurovereenkomst woonruimte…

Read more
BelastingNieuws

Aangiftehulp inkomstenbelasting 2016 voor appartementenseigenaren.

De belastingdienst weet al heel veel van iedereen. Dus ook van u. Maar de belastingdienst weet nog niet wat uw aandeel is in het vermogen van de Vereniging van Eigenaars. Het vermogen van uw VvE verandert immers elk jaar én uw VvE doet zelf geen opgave aan de belastingdienst. Die informatie moet u dus nog zelf invullen in het aangifteprogramma.
FinancieelOnderhoud

De financiering van noodzakelijke investeringen in flatgebouwen

In Nederland staan zo ‘n 1,2 miljoen particuliere flatwoningen. Veel van deze flatwoningen zijn van vóór 1985. Door te investeren kan de kwaliteit van deze flatwoningen worden verhoogd, verbetert het wooncomfort en worden deze woningen energiezuinig. Volgens schattingen is het investeren in eigen appartement voor meer dan 550.000 eigenaren in Nederland een uitdaging. De vraag is alleen hoe krijg je dat gefinancierd?

Read more