Archief voor Onderwerp: Jurisprudentie

Verhuurder riskeert boete als huurder zijn woning illegaal aan toeristen verhuurt

Verhuurder riskeert boete als huurder woning illlegaal verhuurt aan toeristen

Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM uitspraak van de meervoudige kamer van 15 oktober 2018 in de zaken tussen , , beiden te , eisers (gemachtigde: mr. T.A. Phijffer), en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, mede als rechtsopvolger van het algemeen bestuur van de...

Lees verder

Woongroep als huurder geweigerd ivm Kamerverhuurbedrijf

Woongroep als huurder geweigerd ivm kamerverhuurbedrijf

Verhuur van appartement aan woongroep in strijd met het in de splitsingsakte opgenomen verbod tot het exploiteren van een kamerverhuurbedrijf.

Lees verder

Omslaan kosten voor dempen gracht door VvE aan zwemschool nietig

Omslaan kosten voor dempen gracht door VvE aan zwemschool nietig

Appartementsrecht. Besluit van de vergadering van eigenaars tot het omslaan van de kosten van het dempen van een gracht in het winkelcentrum is in strijd met splitsingsreglement en derhalve nietig op grond van artikel 2:14 BW jo 5:129 lid 1 BW. Datum met ingang waarvan wettelijke rente is verschuldigd...

Lees verder

Moet je bij het opstellen van een MJOP rekening houden met de verdeelsleutel voor de verdeling van de kosten?

Moet je bij het opstellen van een MJOP rekening houden met de verdeelsleutel voor de verdeling van de kosten

Vordering tot vernietiging van besluiten van een VvE op grond van art. 2:15 BW en art. 5:130 BW. De vordering wordt afgewezen omdat de besluiten niet in strijd zijn met de splitsingsakte. Bij het vaststellen van een meerjarenonderhoudsplan hoeft nog geen rekening gehouden te worden met de verdeelsleutel waarmee...

Lees verder

Geldt een verbod op honden ook voor bezoekers?

Geldt een verbod op honden ook voor bezoekers

VvE heeft in redelijkheid kunnen komen tot de beslissing om het reeds geldende, door verzoeker geaccepteerde, verbod om in het complex honden te houden, uit te breiden tot een algeheel, ook voor bezoekers geldend, verbod om honden mee te nemen in het complex. De persoonlijke levenssfeer van verzoeker/appartementseigenaren wordt...

Lees verder

Neem contact op met VvE Centraal

U kunt dit formulier gebruiken om contact op te nemen met VvE Centraal

Wordt verstuurd

wit logo-01

©2018 VvE Centraal, onderdeel van Blue Orange Participaties B.V.

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account