Jurisprudentie

Jurisprudentie: dwaling en onrechtmatige daad

Uitspraak vonnis RECHTBANK DORDRECHT Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 75211 / HA ZA 08-2272 Vonnis van 26 november 2008 in de zaak van 1. [eiser 1], wonende te [woonplaats], 2. [eiser 2], wonende te [woonplaats], eisers, advocaat…