Archief voor Onderwerp: VvE Rechtspraak – Geldzaken

Alle gepubliceerde VvE rechtspraak gerelateerd aan geldzaken van de vereniging van eigenaars.

Omslaan kosten voor dempen gracht door VvE aan zwemschool nietig

Omslaan kosten voor dempen gracht door VvE aan zwemschool nietig

Appartementsrecht. Besluit van de vergadering van eigenaars tot het omslaan van de kosten van het dempen van een gracht in het winkelcentrum is in strijd met splitsingsreglement en derhalve nietig op grond van artikel 2:14 BW jo 5:129 lid 1 BW. Datum met ingang waarvan wettelijke rente is verschuldigd...

Lees verder

VvE Rechtspraak: Is de inhoud van de splitsingsakte uit 1970 eerlijk?

VvE Rechtspraak Is de inhoud van de splitsingsakte uit 1970 eerlijk

De eigenaresse van een woning in Amsterdam-Zuid moet drie keer meer blijven bijdragen aan het gemeenschappelijk onderhoud van het pand dan haar bovenburen.

Lees verder

VvE Rechtspraak: Vernietiging besluit op basis van art. 5:130 BW

VvE Rechtspraak Vernietiging besluit op basis van art. 5130 BW

Vernietiging gevraagd besluit VvE ex artikel 5:130 BW. VvE wil niet meewerken aan wijziging splitsingsakte, terwijl de maten van verzoekers appartement niet juist zijn vermeld. Gelet op geringe afwijking en hoge kosten is standpunt van VvE redelijk. Afgewezen.

Lees verder

VvE Rechtspraak: Boete voor te vroeg betalen VvE bijdrage, kan dat?

VvE legt een appartementseigenaar een boete op omdat hij de servicekosten te vroeg betaalt. Hiervan wordt betaling gevorderd, en veroordeling om in maandelijkse termijnen te betalen, op straffe van een dwangsom. De vordering wordt afgewezen.

VvE legt een appartementseigenaar een boete op omdat hij de servicekosten te vroeg betaalt. Hiervan wordt betaling gevorderd, en veroordeling om in maandelijkse termijnen te betalen, op straffe van een dwangsom. De vordering wordt afgewezen.

Lees verder

VvE Rechtspraak: Regeling in splitsingsakte dat wijziging gemeenschappelijke kosten in huishoudelijk reglement kan is in strijd met artikel 5:113 BW.

Beroep tegen besluit Vereniging van Eigenaren (VvE) tot wijziging huishoudelijk reglement. Belang eigenaar bij verzoek. Wijziging houdt in een andere verdeling van de kosten dan opgenomen in de splitsingsakte. Regeling in splitsingsakte dat wijziging gemeenschappelijke kosten in huishoudelijk reglement kan is in strijd met artikel 5:113 BW. Besluit nietig.

Lees verder

VvE Rechtspraak: Lid dient zicht te onthouden van onrechtmatige uitspraken

VvE Rechtspraak: Lid krijgt verbod op doen van onrechtmatige uitspraken over VvE en/of lid

Geschil tussen een vereniging van eigenaars en een van haar leden. Sprake is van ernstig verstoorde verhoudingen. Het VvE-lid dient zich te onthouden van onrechtmatige uitspraken over de VvE en/of de afzonderlijke leden. Op grond van art. 6:259 BW worden de gevolgen van een eerder tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst...

Lees verder

VvE Rechtspraak: Terugvorderen teveel betaalde Servicekosten, tot wanneer kan dat?

VvE Rechtspraak Terugvorderen teveel betaalde Servicekosten, tot wanneer kan dat

Het gerechtshof Den Haag heeft op 7 november 2017 arrest gewezen over de termijn die een huurder van woonruimte heeft om tegen opgelegde vergoedingen voor het gebruik van nutsvoorzieningen en servicekosten op te komen (ECLI:NL:GHDHA:2017:3162). Naar het oordeel van het hof behelst de wettelijke regeling een vervaltermijn, zodat de...

Lees verder

VvE Rechtspraak: WOZ-waarde appartementsrecht recreatiepark inclusief waarde infrastructurele voorzieningen

VvE Rechtspraak WOZ-waarde appartementsrecht recreatiepark inclusief waarde infrastructurele voorzieningen

Wet Woz. Waardevastststelling appartementsrechten recreatiepark. WOZ-waarde van een appartementsrecht op een recreatiepark is inclusief de waarde van de infrastructurele voorzieningen van het park.

Lees verder

Neem contact op met VvE Centraal

U kunt dit formulier gebruiken om contact op te nemen met VvE Centraal

Wordt verstuurd

wit logo-01

©2018 VvE Centraal, onderdeel van Blue Orange Participaties B.V.

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account