Archief voor Onderwerp: VvE Rechtspraak – Overig

Alle gepubliceerde rechtspraak met betrekking tot de vereniging van eigenaars die niet geclassificeerd kan worden binnen de overige categorieën van VvE Rechtspraak op VvE Centraal.

 • Verhuurder riskeert boete als huurder zijn woning illegaal aan toeristen verhuurt

  Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM uitspraak van de meervoudige kamer van 15 oktober 2018 in de zaken tussen , , beiden te , eisers (gemachtigde: mr. T.A. Phijffer), en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, mede als rechtsopvolger van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel West van de

  Lees Meer

 • VvE Rechtspraak: Kunnen twee naast elkaar gelegen appartementen aangemerkt worden als één woning.

  “In deze kwestie speelde de vraag of het bewonen van twee appartementen voor de inkomstenbelasting ook zo kan gelden. Dit is van belang, omdat de economische huurwaarde van het eerste appartement op 0,55% wordt geschaald en het tweede op 4%. De ene partij meende dat dit juist is en de andere partij meende dat dit niet correct is daar de

  Lees Meer

 • Uit de praktijk van M2 Advocaten: VvE recht

  Het komt wel eens voor dat zich binnen een VvE een nieuwe eigenaar aandient die bepaalde plannen heeft en daarvoor toestemming vraagt. Zo ook in een zaak waarbij M2 Advocaten betrokken was. In deze zaak ging het om een hoteleigenaar die een woonappartement op de eerste verdieping had gekocht en deze verdieping bij zijn naastgelegen hotel wilde voegen en er

  Lees Meer

 • VvE Rechtspraak: Verkrijgen van erfdienstbaarheid door verjaring

  Uitspraak GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH in de zaak van 1 , wonende te , 2. , wonende te , appellanten, hierna gezamenlijk in mannelijke enkelvoud aan te duiden als , advocaat: mr. P.W.H. Stassen te Eindhoven, tegen Vereniging van Eigenaars “ ”, gevestigd te , geïntimeerde, hierna aan te duiden als de VvE, advocaat:

  Lees Meer

 • VvE Rechtspraak: Uitstel Funderingsherstel rijksmonument

  De eigenaar van een rijksmonument in Amsterdam mag voorlopig nog niet de fundering van zijn pand laten herstellen.

  Lees Meer

 • VvE Rechtspraak: De tien verboden van een VvE

  De rechter heeft tien verboden opgelegd aan een vrouw die haar onderbuurman voortdurend het leven zuur maakte. Zo mag de vrouw bijvoorbeeld geen nieuwe sloten meer aanbrengen op de gemeenschappelijke toegangsdeur, niet langer de buurman en zijn gasten bedreigen, zijn post kwijtmaken of afval plaatsen in de gemeenschappelijke ruimte.

  Lees Meer

 • VvE Rechtspraak: Souterain onbruikbaar als slaapkamer, schending informatieplicht?

  Koopovereenkomst ter zake van woning (appartement) in grachtenpand. In souterrain, vóór de verkoop jegens koper aangemerkt als riante slaapkamer, veelvuldig wateroverlast. Verkoper heeft ter zake informatieplicht geschonden. Non-conformiteit.

  Lees Meer

 • VvE Rechtspraak: Bezonning in het geding door nieuwbouw

  Omgevingsrecht, einduitspraak na tussenuitspraak. Verweerder heeft met de nadere motivering na de tussenuitspraak niet alle gebreken in het bestreden besluit hersteld. Het bouwplan leidt tot een substantiële afname van het aantal bezonningsuren. Verweerder heeft onvoldoende gemotiveerd dat het bouwplan niet in strijd is met een goede ruimtelijke onderbouwing. Verweerder heeft de feitelijke afname van het aantal uren bezonning immers niet bij de belangenafweging betrokken. Daardoor heeft verweerder onvoldoende gemotiveerd waarom het belang van de eigenaar bij het realiseren van het bouwplan en het belang van omwonenden en van de gemeente dat het pand weer in goede staat wordt gebracht...

  Lees Meer

 • VvE Rechtspraak: Minnelijke regeling parkeren scootmobiel in gemeenschappelijke ruimte.

  Vastlegging van een minnelijke regeling op grond waarvan geïntimeerde haar scootmobiel (onder voorwaarden) mag plaatsen in een gemeenschappelijke ruimte van het betrokken appartementengebouw.

  Lees Meer

 • VvE Rechtspraak: Jacuzzi op dakterras

  De bewoner van een appartement aan de Prinsengracht hoeft de jacuzzi op zijn terras niet te verwijderen

  Lees Meer

 • Uitspraak kantonrechter legt bom onder het appartementsrecht 

  Op 7 juni 2016 heeft de kantonrechter te Middelburg een bom gelegd onder het appartementsrecht. Een onterecht tegengehouden verkoop van een appartement is door de kantonrechter te Middelburg niet bestraft.

  Lees Meer

 • VvE Rechtspraak: ECLI:NL:GHAMS:2015:2862 tussenarrest ECLI:NL:GHAMS:2017:1179

  Uitspraak GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht zaaknummer : 200.167.696/01 zaaknummer rechtbank : 3242710 CV EXPL 14-19849 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 7 juli 2015 inzake de besloten vennootschap WATERSPORTCENTRUM B.V., gevestigd en zaakdoende te , appellant, advocaat: mr. J.A. Oudendijk te Amsterdam, tegen de vereniging VERENIGING VAN EIGENAARS VAN HET GEBOUW TE ”

  Lees Meer

Neem contact op met VvE Centraal

U kunt dit formulier gebruiken om contact op te nemen met VvE Centraal

Wordt verstuurd

wit logo-01

©2018 VvE Centraal, onderdeel van Blue Orange Participaties B.V.

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account