Archief voor Onderwerp: VvE Rechtspraak – Vergadering van Eigenaars

Alle gepubliceerde rechtspraak gerelateerd aan de Vereniging van eigenaars overzichtelijk op een rij.

VvE Rechtspraak: Is de inhoud van de splitsingsakte uit 1970 eerlijk?

VvE Rechtspraak Is de inhoud van de splitsingsakte uit 1970 eerlijk

De eigenaresse van een woning in Amsterdam-Zuid moet drie keer meer blijven bijdragen aan het gemeenschappelijk onderhoud van het pand dan haar bovenburen.

Lees verder

VvE Rechtspraak: Regeling in splitsingsakte dat wijziging gemeenschappelijke kosten in huishoudelijk reglement kan is in strijd met artikel 5:113 BW.

Beroep tegen besluit Vereniging van Eigenaren (VvE) tot wijziging huishoudelijk reglement. Belang eigenaar bij verzoek. Wijziging houdt in een andere verdeling van de kosten dan opgenomen in de splitsingsakte. Regeling in splitsingsakte dat wijziging gemeenschappelijke kosten in huishoudelijk reglement kan is in strijd met artikel 5:113 BW. Besluit nietig.

Lees verder

Alertheid geboden bij het digitaal oproepen voor de Vergadering van Eigenaars

Alertheid geboden bij het digitaal oproepen voor de vergadering van eigenaars

De continue ontwikkeling in de digitale communicatiemiddelen is een uitkomst voor het oproepen van de vergadering van eigenaars en het toezenden van enorme stapels stukken aan de leden. Een kleine steekproef onder bestuurders en beheerders die onlangs hebben deelgenomen aan de jaarlijkse opleidingsdag van ons kantoor, leert dat in...

Lees verder

VvE Rechtspraak: Commerciële activiteiten van criminele aard reden voor ontbinden huurovereenkomst.

VvE Rechtspraak: Commerciële activiteiten van criminele aard reden voor ontbinden huurovereenkomst.

Huur woonruimte. Bezit van verdovende middelen in woning, dat duidt op opslag of bewaring ten behoeve van de handel, levert op zichzelf voldoende grond op voor ontbinding van de huurovereenkomst, ook zonder dat dit met zoveel woorden in die overeenkomst is vermeld. De woning is immers in strijd met...

Lees verder

VvE Rechtspraak: Vernietiging besluit benoeming bestuur en verhuur

VvE Rechtspraak Vernietiging besluit benoeming bestuur en verhuur

VVE. Verzoek tot vernietiging tweetal besluiten, te weten tot benoeming van een bestuurder en het niet toestaan van recreatieve verhuur. Beide besluiten worden vernietigd door de kantonrechter.

Lees verder

VvE Rechtspraak: Recreatieve verhuur en besluitvorming VvE

VvE rechtspraak recreatieve verhuur vve

Appartementsrecht. Verzoek vernietiging besluit vereniging van eigenaars inzake recreatieve verhuur van de appartementen. Uitleg van de bestemmingsbepaling in de splitsingsakte. Recreatieve verhuur is daarmee in strijd. Gevraagde machtiging tot het voortzetten van de recreatieve verhuur wordt niet verleend omdat eerst gedegen besluitvorming in de vereniging zelf moet plaatsvinden.

Lees verder

Toe-eigening gemeenschappelijk ruimte van VvE door verjaring rechtsgeldig?

ECLI:NL:RBDHA:2014:3727 Rechtbank Den Haag Zaaknummer C-09-421438 – HA ZA 12-740 Civiel recht Eerste aanleg – enkelvoudig Inhoud Conventie: vordering VvE. Ontvankelijkheidsverweer op basis van nietigheid van het besluit om gedaagde te dagvaarden is afgewezen. Het – in beginsel – nietige besluit is bekrachtigd in een vergadering van de VvE. Verklaring...

Lees verder

Kort geding Rechtsgeldigheid besluit VvE

ECLI:NL:GHAMS:2014:192 Gerechtshof Amsterdam Civiel recht Hoger beroep, Kort geding Kort geding. Appartementsrecht. Besluit van vereniging van eigenaren tot het verrichten van werkzaamheden aan de achtergevel is niet rechtsgeldig genomen. Verbod van verrichten van die werkzaamheden. Dwangsommen. art. 5:130 BW. Ga voor de gehele uitspraak naar www.rechtspraak.nl

Lees verder

Neem contact op met VvE Centraal

U kunt dit formulier gebruiken om contact op te nemen met VvE Centraal

Wordt verstuurd

wit logo-01

©2018 VvE Centraal, onderdeel van Blue Orange Participaties B.V.

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account