Archief voor Onderwerp: Wettelijke verplichtingen

VvE Rechtspraak: Regeling in splitsingsakte dat wijziging gemeenschappelijke kosten in huishoudelijk reglement kan is in strijd met artikel 5:113 BW.

Beroep tegen besluit Vereniging van Eigenaren (VvE) tot wijziging huishoudelijk reglement. Belang eigenaar bij verzoek. Wijziging houdt in een andere verdeling van de kosten dan opgenomen in de splitsingsakte. Regeling in splitsingsakte dat wijziging gemeenschappelijke kosten in huishoudelijk reglement kan is in strijd met artikel 5:113 BW. Besluit nietig.

Lees verder

Een VvE oprichten, hoe zit het met de jaarrekening?

Het aantal VvE's groeit jaarlijks nog steeds en zo'n nieuwe VvE roept natuurlijk ook vragen op. De groei wordt op twee manieren veroorzaakt. Zo worden er steeds meer gebouwen gesplitst en groeit het aantal VvE's door nieuwbouw. Recent kregen we een vraag die gerelateerd was aan de jaarrekening bij een...

Lees verder

Inwerkingtreding Wet verbetering functioneren VvE’s. Wat betekent dit nu voor de VvE? Deel II

Inwerkingtreding Wet Verbetering Functioneren VvE's Deel 2

De Wet verbetering functioneren VvE’s is op 23 mei 2017 aangenomen (link naar de wettekst). De wet zal vermoedelijk per januari 2018 in werking treden. In het tweede deel van deze blog zal worden ingegaan op het aangaan van een geldlening door de VvE

Lees verder

Inwerkingtreding Wet verbetering functioneren VvE’s. Wat betekent dit nu voor de VvE? Deel I

Inwerkingtreding Wet verbetering functioneren VvE’s Wat betekent dit nu voor de VvE? Deel I

Deel 1. De Wet verbetering functioneren VvE’s is op 23 mei 2017 aangenomen (link naar de wettekst). De wet zal vermoedelijk per januari 2018 in werking treden. Enerzijds dienen VvE’s op basis van de nieuwe wet een minimale jaarlijkse reservering in het reservefonds te doen. Anderzijds wordt het mogelijk...

Lees verder

De voorzieningendiscussie

Een appartement in het nalatenschap, een extra zorg

Met de toenemende vergrijzing en het feit dat ouderen langer thuis (moeten) blijven wonen worden Verenigingen van Eigenaren steeds vaker geconfronteerd met verzoeken voor aanpassingen in de gemeenschappelijke ruimte. Oplaadpunten en/of stalling voor scootmobiels, elektrische deurdrangers, hellingbanen, trapliften of sleutelkluisjes zijn hierdoor geregeld onderwerpen van discussie binnen VvE’s.

Lees verder

Nog meer begripsverwarring in “Wet verbetering VvE’s”

Nog meer begripsverwarring in “Wet verbetering VvE’s”

Het wetsvoorstel (wet verbetering VvE’s) voor wijziging van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek wil bevorderen dat elke Vereniging van Eigenaars jaarlijks voldoende geld reserveert om toekomstig groot onderhoud te kunnen betalen. Maar de schrijvers van het wetsvoorstel kennen blijkbaar het verschil niet tussen “reserveren” en “sparen”. En dat...

Lees verder

Is sparen voor groot onderhoud normaal? Of toch niet?

Het wetsvoorstel voor wijziging van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek wil bevorderen dat elke Vereniging van Eigenaars jaarlijks voldoende geld reserveert om toekomstig groot onderhoud te kunnen betalen. Die intentie is goed, maar de wettekst moet een stuk duidelijker, zo betoogt drs Maarten den Ouden, bedrijfseconoom en controle-specialist....

Lees verder

Neem contact op met VvE Centraal

U kunt dit formulier gebruiken om contact op te nemen met VvE Centraal

Wordt verstuurd

wit logo-01

©2018 VvE Centraal, onderdeel van Blue Orange Participaties B.V.

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account