MJOPNieuwsOnderhoud

Gratis MJOP een puntje voor op de vergadering.

Welke VvE wil het niet. Een GRATIS Meer Jaren OnderhoudsPlan ofwel MJOP? Dat kan voor iedere VvE en toch horen wij hier bij VvE Centraal weinig over. Donderdag wordt er besloten of het verplicht wordt om een half procent te reserveren voor toekomstig onderhoud, en als basis hiervoor is het MJOP een mooi gereedschap.
LiftOnderhoud

Gebruik liften bij brand onderwerp van gesprek

Op 16 maart 2016 kwam tijdens overleg van de Tweede Kamer met minister Blok van Wonen en Rijksdienst over brandveiligheid en ouderen de vraag aan de orde of een lift ingezet kan worden tijdens brand in gebouwen. Regelgeving zorgt nu nog voor belemmeringen bij het verbeteren van de brandveiligheid, zo werd gesteld.

Read more
NieuwsOnderhoud

65+er in slecht onderhouden woning gaat 28% vaker naar de dokter.

Slecht onderhoud is slecht voor je gezondheid. Een inkoppertje en ook nog eens wetenschappelijk onderbouwd in het onderzoek “On the Economics of Health in Homes” (Finance & Real Estate, Maastricht University). De staat van het onderhoud van een appartement heeft een directe invloed op de gezondheid van de bewoners.
Onderhoud

Houtworm als ongedierte in de VvE

Help we hebben enge beestjes in de gemeenschappelijke ruimte. Waar hebben we het dan over? In dit artikel gaan we nader in op de houtworm als enge beestjes in de VvE en zullen we aandacht besteden aan hoe deze te voorkomen of te bestrijden.
LiftOnderhoudVvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOP

VvE Rechtspraak: Geluidsoverlast lift

Koop/aanneming appartement (penthouse). Lift overschrijdt geluidsnorm. Eiser die eigenaar is van penthouse vordert herstel. Herstel alleen mogelijk door algehele vervanging liftinstallatie. Dat vormt een wijziging van het gemeenschappelijke gedeelte van het appartementsgebouw. Daarvoor is toestemming nodig van VVE. Niet van toestemming gebleken. Daarom kan bouwbedrijf eventuele veroordeling tot vervanging lift op vordering van eiser niet nakomen. Eiser moet zich tot VVE wenden. Vordering afgewezen.
Onderhoud

Begeleiding planmatig onderhoud heeft meerwaarde

Welke onderdelen van uw complex onderhoud behoeven wordt opgemaakt uit het meer jaren onderhoudsplan (MJOP). Heeft uw VvE nog geen MJOP, dan is het raadzaam om een MJOP op te stellen. Een goed MJOP geeft u niet alleen inzicht in het te verwachten onderhoud maar kan ook besparend werken.

De werkzaamheden die voortkomen uit het MJOP worden planmatig onderhoud genoemd. Dit zorgt er voor dat het complex zijn waarde behoudt en kwalitatief gelijkwaardig blijft of zelfs verbeterd. Van groot belang is dat planmatig onderhoud goed wordt begeleid.

Read more
EnergieEnergiebesparingOnderhoud

Waarom zou blokverwarming een dilemma zijn ?

Het begrip ‘blokverwarming’ doet denken aan de systemen die in de jaren ‘60 en ‘70 in flatgebouwen werden gebruikt. Deze installaties waren populair, maar veroorzaakten problemen als: comfortklachten, klachten over geluiden en een hoog energieverbruik. Tegenwoordig is het idee van een centrale verwarmingsinstallatie voor appartementen- en flatgebouwen juist een schot in de roos, met name technisch gesproken.