Kennis van VvE Zaken

Huidige onderwerp

Onderhoud

69 artikelen
Onderhoud

Houtworm als ongedierte in de VvE

Help we hebben enge beestjes in de gemeenschappelijke ruimte. Waar hebben we het dan over? In dit artikel gaan we nader in op de houtworm als enge beestjes in de VvE en zullen we aandacht besteden aan hoe deze te voorkomen of te bestrijden.

Read more
LiftOnderhoudVvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOP

VvE Rechtspraak: Geluidsoverlast lift

Koop/aanneming appartement (penthouse). Lift overschrijdt geluidsnorm. Eiser die eigenaar is van penthouse vordert herstel. Herstel alleen mogelijk door algehele vervanging liftinstallatie. Dat vormt een wijziging van het gemeenschappelijke gedeelte van het appartementsgebouw. Daarvoor is toestemming nodig van VVE. Niet van toestemming gebleken. Daarom kan bouwbedrijf eventuele veroordeling tot vervanging lift op vordering van eiser niet nakomen. Eiser moet zich tot VVE wenden. Vordering afgewezen.

Onderhoud

Begeleiding planmatig onderhoud heeft meerwaarde

Welke onderdelen van uw complex onderhoud behoeven wordt opgemaakt uit het meer jaren onderhoudsplan (MJOP). Heeft uw VvE nog geen MJOP, dan is het raadzaam om een MJOP op te stellen. Een goed MJOP geeft u niet alleen inzicht in het te verwachten onderhoud maar kan ook besparend werken.

De werkzaamheden die voortkomen uit het MJOP worden planmatig onderhoud genoemd. Dit zorgt er voor dat het complex zijn waarde behoudt en kwalitatief gelijkwaardig blijft of zelfs verbeterd. Van groot belang is dat planmatig onderhoud goed wordt begeleid.

EnergieEnergiebesparingOnderhoud

Waarom zou blokverwarming een dilemma zijn ?

Het begrip ‘blokverwarming’ doet denken aan de systemen die in de jaren ‘60 en ‘70 in flatgebouwen werden gebruikt. Deze installaties waren populair, maar veroorzaakten problemen als: comfortklachten, klachten over geluiden en een hoog energieverbruik. Tegenwoordig is het idee van een centrale verwarmingsinstallatie voor appartementen- en flatgebouwen juist een schot in de roos, met name technisch gesproken.

Read more
GeschillenJurisprudentieSplitsingsakteVerbouwenVvE Rechtspraak - Onderhoud & MJOPVvE Rechtspraak - Splitsingsreglement

VvE Rechtspraak: Wel of niet terugdraaien van dichtgebouwd balkon

arrest van 19 juli 2016 in de zaak van [appellante] , wonende te [woonplaats] , appellante, in eerste aanleg: eiseres, hierna: [appellante],  advocaat: mr. A.Z. van Braam, kantoorhoudend te Groningen,tegen 1[geïntimeerde 1] , wonende te [woonplaats] , hierna: [geïntimeerde 1],2. [geïntimeerde 2]…

Read more
Onderhoud

Ongedierte en bestrijding hiervan binnen de VvE

Help we hebben enge beestjes in de gemeenschappelijke ruimte.   Waar hebben we het dan over? Over dieren met eigenschappen die als beschadigend, lastig of ongewenst worden beschouwd, die al dan niet schadelijk zijn of anderszins…

Onderhoud

Hoe veilige zijn uw rookgasafvoerkanalen?

Deze bewering krijgt handen en voeten als tijdens een inspectie en renovatie (vervanging) werkzaamheden van deze systemen het bewijs te voorschijn komt. Voor de bewoners van VvE Novesium in Terneuzen wordt het dan echt “pakbaar”…