De course Bouwkunde, installaties en onderhoud van (woon)gebouwen is speciaal ontwikkeld voor personen zonder technische achtergrond. Als appartementseigenaar of professional is het niet altijd eenvoudig om over bouwkundige, installatie- of onderhoudstechnische zaken te oordelen of gerelateerde vragen te beantwoorden, daar dit specialistische vakgebieden zijn. Met deze course vergroot u uw technische kennis.

Na afloop van deze course:

  • Weet u wat de levensduren en onderhoudsintervallen van bouwdelen en installaties bedragen.
  • Kunt u gebreken verklaren (houtrot, scheuren in wanden, vochtdoorslag, e.d.).
  • Kunt u voor gebreken oplossingen aandragen om deze te verhelpen.
  • Weet u op welke manieren u een gebouw kunt renoveren en wat de aandachtspunten zijn.
  • Kunt u verschillende bouwsystemen onderscheiden.
  • Bent u bekend met de Omgevingsvergunning/Wabo, Bouwbesluit en Arbo- en Woningwet.
  • Kent u verschillende vormen van geluidsoverdracht en nagalmtijd en hoe u deze kunt tegen gaan.

In combinatie met deze Course kunt u ook het (fysieke) ‘BIO boek’ met korting aanschaffen (hierin staan geen toetsvragen vermeld).