Bouwkunde, installaties & onderhoud van (woon)gebouwen

Of Inloggen om je betaalde cursussen te doorlopen.

Speciaal ontwikkeld voor personen zonder technische achtergrond. Als appartementseigenaar of professional is het niet altijd eenvoudig om over bouwkundige, installatie- of onderhoudstechnische zaken te oordelen of gerelateerde vragen te beantwoorden, daar dit specialistische vakgebieden zijn. Met deze Course vergroot u uw technische kennis. Na afloop van deze Course:

 • Weet u wat de levensduren en onderhoudsintervallen van bouwdelen en installaties bedragen.
 • Kunt u gebreken verklaren (houtrot, scheuren in wanden, vochtdoorslag, e.d.).
 • Kunt u voor gebreken oplossingen aandragen om deze te verhelpen.
 • Weet u op welke manieren u een gebouw kunt renoveren en wat de aandachtspunten zijn.
 • Kunt u verschillende bouwsystemen onderscheiden.
 • Bent u bekend met de Omgevingsvergunning/Wabo, Bouwbesluit en Arbo- en Woningwet.
 • Kent u verschillende vormen van geluidsoverdracht en nagalmtijd en hoe u deze kunt tegen gaan.

Lessen

Bouwkunde

Length: 30 minutesAuthor: H. TimmerComplexity: Normaal

Na bestudering van deze les weet u:

 • Welke disciplines er in de bouw te onderscheiden zijn en welke taken zij verrichten.
 • Wat de meest relevante bouwregelgeving is.
 • Welke verschillende bouwsystemen er zijn.
 • Het verschil tussen doorvalveilige en letselbeperkende beglazing.
 • Wat het NL-SfB elementencodering inhoudt.

Bouwfysica

Length: 20 minutesAuthor: H. TimmerComplexity: Normaal

Na bestudering van deze les weet u:

 • Wat een Rc en Rm en U waarde is en wat hiermee wordt weergegeven.
 • Welke verschillende soorten geluiden er te onderscheiden zijn.
 • Hoe u geluidsoverlast en nagalmtijd kunt tegengaan.
 • Wanneer (bouw)vocht ontstaat en wat condensatie is.

Installaties

Length: 45 minutesAuthor: H. TimmerComplexity: Normaal

Na bestudering van deze les weet u:

 • Wat er met de uitdrukking ‘installaties’ bedoeld wordt.
 • Welke energiebesparende installaties er zijn.
 • Wat een droge blusleiding en hydrofoor zijn.
 • Welke soorten lampen er te onderscheiden zijn.
 • Welke soorten liftaandrijvingen er te onderscheiden zijn.
 • Welke twee rioleringssystemen er te onderscheiden zijn.
 • Wat de meest voorkomende opwekkingstoestellen zijn.
 • Welke ventilatiesystemen er te onderscheiden zijn.
 • Wat legionella is en hoe u dit kunt tegengaan.
 • Wanneer er sprake is van actieve- of passieve zonne-energie.

Onderhoud

Author: H. Timmer

Na bestudering van deze les weet u:

 • Waar de afkorting MJOP voor staat en wat deze weergeeft.
 • Welke levensduren en onderhoudsintervallen bouwdelen en installaties hebben.
 • Welke gebreken er kunnen voorkomen en wat mogelijke oorzaken en oplossingen zijn.
 • Wat aandachtspunten zijn bij het plannen en uitvoeren van onderhoud.
 • Dat de Arbowet van toepassing is op werknemers en vrijwilligers.

Energiezuinige ontwikkelingen en gebouwrenovatie

Length: 20 minutesAuthor: H. TimmerComplexity: Normaal

Na bestudering van deze les weet u:

 • Waar de afkorting EPC voor staat en wat het weergeeft.
 • Wat het energielabel inhoudt en welke labels er te onderscheiden zijn.
 • Waar de afkorting EPA voor staat en wat u hiermee kunt.
 • Wat het verschil is tussen duurzaam, passief en energieneutraal bouwen.
 • Op welke manieren u een gebouw kunt renoveren en wat aandachtspunten zijn.

Begrippen en termen

Author: H. Timmer

Begrippen en Termen

In dit hoofdstuk treft u de verklaringen van alle cursief gedrukte worden die gebruikt worden in de course bouwkunde, installaties & onderhoud van (woon)gebouwen

Neem contact op met VvE Centraal

U kunt dit formulier gebruiken om contact op te nemen met VvE Centraal

Sending

wit logo-01

©2017 VvE Centraal, onderdeel van Blue Orange Participaties B.V.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account