VvE Rechtspraak - Overig

VvE Rechtspraak: Bezonning in het geding door nieuwbouw

Omgevingsrecht, einduitspraak na tussenuitspraak. Verweerder heeft met de nadere motivering na de tussenuitspraak niet alle gebreken in het bestreden besluit hersteld. Het bouwplan leidt tot een substantiële afname van het aantal bezonningsuren. Verweerder heeft onvoldoende gemotiveerd dat het bouwplan niet in strijd is met een goede ruimtelijke onderbouwing. Verweerder heeft de feitelijke afname van het aantal uren bezonning immers niet bij de belangenafweging betrokken. Daardoor heeft verweerder onvoldoende gemotiveerd waarom het belang van de eigenaar bij het realiseren van het bouwplan en het belang van omwonenden en van de gemeente dat het pand weer in goede staat wordt gebracht en in gebruik
Nieuws

Amsterdam maakt overstapregeling erfpacht bekend

Het college van B en W geeft vanaf 9 januari de overstapregeling voor erfpacht vrij voor inspraak. Hierin staat hoe huidige erfpachters kunnen overstappen van het huidige erfpachtstelsel naar het nieuwe eeuwigdurende stelsel. Het nieuwe stelsel biedt meer zekerheid en is transparanter.
Nieuws

Wat is de WOZ-waarde van uw appartement?

Wat is de WOZ-waarde van uw appartement? Appartementeigenaars in Amsterdam, Borger-Odoorn, Halderberge, Landsmeer, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Soest, Stadskanaal, Woensdrecht, Zundert kunnen het nu makkelijk in zien.

Read more
Nieuws

Amsterdam voert eeuwigdurende erfpacht in.

Amsterdam voert eeuwigdurende erfpacht in. Hiermee krijgen erfpachters zekerheid over hun erfpachtkosten. Het concept Startdocument met plan van aanpak en uitgangspunten voor het vernieuwen van het erfpachtstelsel is goedgekeurd door het college van B&W. Concept…