Label Archief Voor: ECLI:NL:HR:2013:1078

Is de lift gemeenschappelijk of niet?

Is de lift gemeenschappelijk of dienstbaar een een groep eigenaars.

Kan de lift in een appartementencomplex worden aangemerkt als een gemeenschappelijk gedeelte die slechts dienstbaar is aan een bepaalde groep van eigenaars van de VvE? Ja, de lift is niet dienstbaar aan de bewoners van de begane grond.

Lees verder

Vraag of bepaalde ruimtes gemeenschappelijk zijn.

Uitspraak GERECHTSHOF DEN HAAG, beschikking van 30 september 2014inzake 1. , 2. ,  beiden wonende te Amsterdam, verzoekers in hoger beroep, hierna gezamenlijk te noemen: en , advocaat: mr. K. Kroon te Amsterdam, tegen Vereniging van Eigenaren gebouw “ ”,gevestigd te Amsterdam, verweerster in hoger beroep,...

Lees verder

Woongroep als huurder geweigerd ivm Kamerverhuurbedrijf

Woongroep als huurder geweigerd ivm kamerverhuurbedrijf

Verhuur van appartement aan woongroep in strijd met het in de splitsingsakte opgenomen verbod tot het exploiteren van een kamerverhuurbedrijf.

Lees verder

VvE Rechtspraak: Uitleg splitsingsakte/splitsingsreglement t.a.v. bijdragen aan gemeenschappelijk onderhoud

Uitleg splitsingsaktesplitsingsreglement t.a.v. bijdragen aan gemeenschappelijk onderhoud

Appartementsrecht. VvE-zaak. Uitleg splitsingsakte/splitsingsreglement t.a.v. bijdragen aan gemeenschappelijk onderhoud. Geen nietigheid ex art 2:14 BW. Niet de weg gevolgd van art 5:130 BW.

Lees verder

VvE Rechtspraak: bestemming wijzigen of slechts een afwijkend gebruik toegestaan?

VvE Rechtspraak bestemming wijzigen of slechts een afwijkend gebruik toegestaan

Nietigheid/vernietigbaarheid van een besluit van de VvE? Welke beroepstermijn geldt? Welke inhoud heeft het besluit? Wordt daarbij de in de Splitsingsakte voorgeschreven bestemming gewijzigd, of slechts een afwijkend gebruik toegestaan?

Lees verder

VvE Rechtspraak: Is de VvE verplicht parkeerplaatsen terug te kopen?

VvE Rechtspraak: Is de VvE verplicht parkeerplaatsen terug te kopen?

Uitleg bepaling in notariële akte van splitsing: is de Vereniging van Eigenaars verplicht parkeerplaatsen terug te kopen? In reconventie ligt de vraag voor of eiser misbruik van bevoegdheid heeft gemaakt door deze procedure te entameren en derhalve de volledige proceskosten dient te vergoeden.

Lees verder

VvE Rechtspraak: Onrechtmatige daad uitleg splitsingsakte bij wijziging van het architectonisch uiterlijk

VvE Rechtspraak: Onrechtmatige daad uitleg splitsingsakte bij wijziging van het architectonisch uiterlijk

ppartementsrecht. Onrechtmatige daad. Uitleg splitsingsakte. Wanneer is toestemming VvE vereist? Wijziging van het architectonisch uiterlijk. Misbruik van recht.

Lees verder

Neem contact op met VvE Centraal

U kunt dit formulier gebruiken om contact op te nemen met VvE Centraal

Wordt verstuurd

wit logo-01

©2018 VvE Centraal, onderdeel van Blue Orange Participaties B.V.

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account