Label Archief Voor: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

VvE Rechtspraak: bestemming wijzigen of slechts een afwijkend gebruik toegestaan?

VvE Rechtspraak bestemming wijzigen of slechts een afwijkend gebruik toegestaan

Nietigheid/vernietigbaarheid van een besluit van de VvE? Welke beroepstermijn geldt? Welke inhoud heeft het besluit? Wordt daarbij de in de Splitsingsakte voorgeschreven bestemming gewijzigd, of slechts een afwijkend gebruik toegestaan?

Lees verder

VvE Rechtspraak: Greenfee voor gasten geen reden tot vernietiging Huishoudelijk Reglement

VvE Rechtspraak Is greenfee voor gasten geen reden tot vernietiging Huishoudelijk Reglement

Discussie over verplichting green fee te betalen door gasten van eigenaars van een appartement op golfressort in het geval dat zij dat appartement geschakeld hebben met een ander appartement en beide als een enkele woning gebruiken. Hof wijst vordering tot vernietiging van het huishoudelijk reglement en beroep op redelijkheid...

Lees verder

VvE Rechtspraak: Vordering gedeeltelijke ontbinding koopovereenkomt betreffende onverdeeld aandeel in mandelig gebied

VvE Rechtspraak: Vordering gedeeltelijke ontbinding koopovereenkomt betreffende onverdeeld aandeel in mandelig gebied

Betreft in feite twee zaken waarin eigenaren van een woning met een onverdeeld aandeel in een mandelig gebied ontbinding vorderen van hun respectieve koopovereenkomsten, voorzover betrekking hebbend op hun onverdeelde aandeel in het mandelig gebied. Grondslag van de vorderingen is dat de vereniging van eigenaren (VVE, genaamd “De Buitenkans”)...

Lees verder

VvE Rechtspraak: Regeling in splitsingsakte dat wijziging gemeenschappelijke kosten in huishoudelijk reglement kan is in strijd met artikel 5:113 BW.

Beroep tegen besluit Vereniging van Eigenaren (VvE) tot wijziging huishoudelijk reglement. Belang eigenaar bij verzoek. Wijziging houdt in een andere verdeling van de kosten dan opgenomen in de splitsingsakte. Regeling in splitsingsakte dat wijziging gemeenschappelijke kosten in huishoudelijk reglement kan is in strijd met artikel 5:113 BW. Besluit nietig.

Lees verder

VvE Rechtspraak: WOZ-waarde appartementsrecht recreatiepark inclusief waarde infrastructurele voorzieningen

VvE Rechtspraak WOZ-waarde appartementsrecht recreatiepark inclusief waarde infrastructurele voorzieningen

Wet Woz. Waardevastststelling appartementsrechten recreatiepark. WOZ-waarde van een appartementsrecht op een recreatiepark is inclusief de waarde van de infrastructurele voorzieningen van het park.

Lees verder

VvE Rechtspraak: Ballotageregeling in akte van de VvE

VvE Rechtspraak: Ballotage in de akte van de VvE

Appartementsrecht. VVE met twee leden. Ballotageregeling in akte opgenomen. Nieuwe eigenaar/bewoner zonder toestemming privégedeelte in gebruik genomen en daarna al langere tijd in gebruik. Verzoek andere eigenaar tot vervangende machtiging om namens VVE te ontruimen kan niet gegrond worden op 5:121 BW.

Lees verder

VvE Rechtspraak: Kan een VvE een eigenaar gebruiksbeperkingen opleggen?

Kan de VvE een appartementseigenaar beperkingen in het gebruik opleggen op grond van misbruik van recht en de redelijkheid en billijkheid.

Lees verder

VvE Rechtspraak: Wel of niet terugdraaien van dichtgebouwd balkon

arrest van 19 juli 2016 in de zaak van  , wonende te , appellante, in eerste aanleg: eiseres, hierna: ,  advocaat: mr. A.Z. van Braam, kantoorhoudend te Groningen,tegen 1 , wonende te , hierna: ,2. ,wonende te , hierna: , geïntimeerden,in eerste aanleg: gedaagden, hierna gezamenlijk te noemen: , advocaat: mr. J.A.M. Staal-Olislaegers, kantoorhoudend te...

Lees verder

Neem contact op met VvE Centraal

U kunt dit formulier gebruiken om contact op te nemen met VvE Centraal

Wordt verstuurd

wit logo-01

©2018 VvE Centraal, onderdeel van Blue Orange Participaties B.V.

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account