Label Archief Voor: Hoger beroep

VvE Rechtspraak: Is kinderopvang te classificeren als onderwijs in relatie tot bestemming beschreven in de Splitsingsakte

VvE Rechtspraak Is kinderopvang te classificeren als onderwijs in relatie tot bestemming beschreven in de Splitsingsakte

VvE-zaak. Vervangende toestemming/machtiging ex art. 5:212 BW om een kinderopvang te organiseren in een ruimte met als bestemming onderwijs, afgewezen. Uitleg van de term “schoolruimte” aan de hand van de geobjectiveerde partijbedoeling als verwoord in ECLI:NL:HR:2013:1078 en ECLI:NL:HR:148. De letterlijke tekst “schoolruimte” dient naar objectieve maatstaven te worden uitgelegd...

Lees verder

VvE Rechtspraak: Kunnen twee naast elkaar gelegen appartementen aangemerkt worden als één woning.

“In deze kwestie speelde de vraag of het bewonen van twee appartementen voor de inkomstenbelasting ook zo kan gelden. Dit is van belang, omdat de economische huurwaarde van het eerste appartement op 0,55% wordt geschaald en het tweede op 4%. De ene partij meende dat dit juist is en...

Lees verder

VvE Rechtspraak: Moeten verkochte huurappartementen voldoen aan het convenant

VvE Rechtspraak: verkoop huurwoningn & convenant betreffende splitsing.

Tussenarrest. Convenant gemeente en woningstichting met betrekking tot de staat van onderhoud van appartementen. Moeten appartementen die de woningstichting aan derden verkoopt voldoen aan het convenant? Klachtplicht door kopers appartementen geschonden? Onderzoek deskundigen.

Lees verder

VvE Rechtspraak: Uitleg splitsingsakte/splitsingsreglement t.a.v. bijdragen aan gemeenschappelijk onderhoud

Uitleg splitsingsaktesplitsingsreglement t.a.v. bijdragen aan gemeenschappelijk onderhoud

Appartementsrecht. VvE-zaak. Uitleg splitsingsakte/splitsingsreglement t.a.v. bijdragen aan gemeenschappelijk onderhoud. Geen nietigheid ex art 2:14 BW. Niet de weg gevolgd van art 5:130 BW.

Lees verder

VvE Rechtspraak: bestemming wijzigen of slechts een afwijkend gebruik toegestaan?

VvE Rechtspraak bestemming wijzigen of slechts een afwijkend gebruik toegestaan

Nietigheid/vernietigbaarheid van een besluit van de VvE? Welke beroepstermijn geldt? Welke inhoud heeft het besluit? Wordt daarbij de in de Splitsingsakte voorgeschreven bestemming gewijzigd, of slechts een afwijkend gebruik toegestaan?

Lees verder

VvE Rechtspraak: vaststellingsovereenkomst tot benoeming bindend adviseur VvE ivm vochtproblemen

VvE Rechtspraak vaststellingsovereenkomst tot benoeming bindend adviseur VvE ivm vochtproblemen

appartementsrecht; vaststellingsovereenkomst tot benoeming bindend adviseur en door hem te verrichten onderzoek naar vochtproblemen in appartement van appellante; advies bindend adviseur niet conform vaststellingsovereenkomst; vernietiging besluit VvE tot goedkeuring en uitvoering van voornoemd advies

Lees verder

VvE Rechtspraak: Is vloer begane grond gemeenschappelijk ivm houtrot en zwammen

VvE Rechtspraak: Is vloer begane grond gemeenschappelijk ivm houtrot en zwammen

  Uitspraak GERECHTSHOF AMSTERDAM arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 27 februari 2018 inzake 1 en 2. , beiden wonend te , appellanten, advocaat: mr. D. Roesink te Naarden, tegen VERENIGING VAN EIGENAREN VAN HET FLATGEBOUW , gevestigd te , geïntimeerde, advocaat: mr. M.J. Drijftholt te...

Lees verder

VvE Rechtspraak: Greenfee voor gasten geen reden tot vernietiging Huishoudelijk Reglement

VvE Rechtspraak Is greenfee voor gasten geen reden tot vernietiging Huishoudelijk Reglement

Discussie over verplichting green fee te betalen door gasten van eigenaars van een appartement op golfressort in het geval dat zij dat appartement geschakeld hebben met een ander appartement en beide als een enkele woning gebruiken. Hof wijst vordering tot vernietiging van het huishoudelijk reglement en beroep op redelijkheid...

Lees verder

VvE Rechtspraak: Verkrijgen van erfdienstbaarheid door verjaring

Uitspraak GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH in de zaak van 1 , wonende te , 2. , wonende te , appellanten, hierna gezamenlijk in mannelijke enkelvoud aan te duiden als , advocaat: mr. P.W.H. Stassen te Eindhoven, tegen Vereniging van Eigenaars “ ”, gevestigd te ,...

Lees verder

Neem contact op met VvE Centraal

U kunt dit formulier gebruiken om contact op te nemen met VvE Centraal

Wordt verstuurd

wit logo-01

©2018 VvE Centraal, onderdeel van Blue Orange Participaties B.V.

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account