Label Archief Voor: Rechtbank Rotterdam

Is de lift gemeenschappelijk of niet?

Is de lift gemeenschappelijk of dienstbaar een een groep eigenaars.

Kan de lift in een appartementencomplex worden aangemerkt als een gemeenschappelijk gedeelte die slechts dienstbaar is aan een bepaalde groep van eigenaars van de VvE? Ja, de lift is niet dienstbaar aan de bewoners van de begane grond.

Lees verder

Moet je bij het opstellen van een MJOP rekening houden met de verdeelsleutel voor de verdeling van de kosten?

Moet je bij het opstellen van een MJOP rekening houden met de verdeelsleutel voor de verdeling van de kosten

Vordering tot vernietiging van besluiten van een VvE op grond van art. 2:15 BW en art. 5:130 BW. De vordering wordt afgewezen omdat de besluiten niet in strijd zijn met de splitsingsakte. Bij het vaststellen van een meerjarenonderhoudsplan hoeft nog geen rekening gehouden te worden met de verdeelsleutel waarmee...

Lees verder

VvE Rechtspraak: Verzoek bevel tot wijziging splitsingsakte

VvE Rechtspraak Verzoek bevel tot wijziging splitsingsakte

Verzoek afgifte bevel tot wijziging splitsingsakte ogv artikel 5:144 lid 1 onder c BW. Terras niet opgenomen in splitsingsakte. Geen bezwaren geuit tegen wijziging. Afwijzing van het verzoek van de VvE om haar voorwaarde aan het bevel te verbinden.

Lees verder

VvE Rechtspraak: Lid dient zicht te onthouden van onrechtmatige uitspraken

VvE Rechtspraak: Lid krijgt verbod op doen van onrechtmatige uitspraken over VvE en/of lid

Geschil tussen een vereniging van eigenaars en een van haar leden. Sprake is van ernstig verstoorde verhoudingen. Het VvE-lid dient zich te onthouden van onrechtmatige uitspraken over de VvE en/of de afzonderlijke leden. Op grond van art. 6:259 BW worden de gevolgen van een eerder tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst...

Lees verder

VvE Rechtspraak: Is de VvE verplicht parkeerplaatsen terug te kopen?

VvE Rechtspraak: Is de VvE verplicht parkeerplaatsen terug te kopen?

Uitleg bepaling in notariële akte van splitsing: is de Vereniging van Eigenaars verplicht parkeerplaatsen terug te kopen? In reconventie ligt de vraag voor of eiser misbruik van bevoegdheid heeft gemaakt door deze procedure te entameren en derhalve de volledige proceskosten dient te vergoeden.

Lees verder

VvE Rechtspraak: Onrechtmatige daad uitleg splitsingsakte bij wijziging van het architectonisch uiterlijk

VvE Rechtspraak: Onrechtmatige daad uitleg splitsingsakte bij wijziging van het architectonisch uiterlijk

ppartementsrecht. Onrechtmatige daad. Uitleg splitsingsakte. Wanneer is toestemming VvE vereist? Wijziging van het architectonisch uiterlijk. Misbruik van recht.

Lees verder

Neem contact op met VvE Centraal

U kunt dit formulier gebruiken om contact op te nemen met VvE Centraal

Wordt verstuurd

wit logo-01

©2018 VvE Centraal, onderdeel van Blue Orange Participaties B.V.

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account