De servicekosten van een VvE zijn de maandelijkse bijdrage die een eigenaar van een appartement dient te voldoen. Termen die hier ook voor gebruikt worden zijn maandelijkse bijdrage of voorschotbijdrage. Deze periodieke bijdrage is vastgelegd in het modelreglement waar het gaat over de voorschotbijdrage, die als voorschot gebruikt wordt om:
1. de directe kosten te kunnen bekostigen zoals de verzekering van de VvE, de energierekening van de VvE, mogelijk facilitaire diensten die afgenomen worden en
2. voor het opbouwen van een reservepot die aangelegd wordt voor de financiering van toekomstig onderhoud.

Hoogte van de bijdrage

De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks bepaalt tijdens de Vergadering van Eigenaars, ook wel ALV genoemd, en is een afgeleide van de begroting voor het komende jaar en de gewenste groei van de reserveringen voor toekomstig onderhoud. De berekening van de voorschotbijdrage is vastgelegd in de Akte van Splitsing of indirect in het modelreglement wanneer hier naar verwezen wordt. Het is voor de berekening van belang om te kijken naar het breukdeel dat hoort bij het betreffende appartementsrecht. Dit hoeft niet gelijk te zijn aan het aantal stemmen dat hoort bij een appartementsrecht.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf wekelijks op de hoogte van het laatste VvE nieuws