Een belangrijke taak van de Vereniging van Eigenaars is het zorg dragen voor goed onderhoud van het complex. Maar hoe kun er voor zorgen dat het dak, de gemeenschappelijke ruimten en installaties en alle andere onderdelen van de VvE in goede staat verkeren.  Lees alles over het onderhoud en het Meerjarenonderhoudsplan ofwel MJOP.

Artikelen over onderhoud en MJOP van een VvE

Kan een aanbouw van bv een serre buiten de VvE vallen?

Hoe kan een situatie die is ontstaan door een aanbouw van een serre binnen VvE correct worden vastgelegd?

Sedumdak? Waarom geen moerasdak?

Een moerasdak is een uniek voorbeeld van biodiversiteit op daken. Het is niet alleen prachtig om te zien, maar het heeft ook vele functionaliteiten. Welke leest u in dit artikel!

Aangelijnd en je valt. Niks aan de hand?

Stel je valt van het dak. Dan ben je blij dat je aan de valbeveiliging vast zit. Maar dan ben je er nog niet. De val zelf kan problemen opleveren en je moet weer op de grond terecht zien te komen.

Zo haal je meer rendement uit een warmtepomp

Er is onlangs een grootschalige renovatie en verduurzaming van het voormalige Burgerweeshuis in Amsterdam gerealiseerd. Bij deze renovatie mocht het monumentale karakter van het pand op geen enkele manier aangetast worden. Dit was een flinke uitdaging, omdat er wel systemen aangebracht moesten worden om het rendement van de warmtepomp te optimaliseren. Het rendement van een warmtepomp optimaliseren kan door middel […]

Op welke dakbedekkingsconstructie plaats je een daktuin?

De gemeente Landgraaf heeft bij de uitbreiding van het Burgerhoes (het raadhuis) gekozen voor de aanleg van een daktuin. De beoogde dakbedekkingsconstructie was een dak met een dampremmende laag, EPS (Polystyreen) isolatie en een losse EPDM dakbedekking. Bij de offerte aanvraag voor het dakbedekkingssysteem kwam de gemeente echter voor een kleine verrassing te staan. De omschreven constructie werd door de NDA dakdekker resoluut afgewezen.

Witte dakbedekking en zonnepanelen, goede combinatie!

Waarom kiezen voor witte dakbedekking bij het installeren van zonnepanelen?

De VvE en het Nederlandse UBO-register

Op 26 juni jl. is de Vierde Europese Antiwitwasrichtlijn in werking getreden. De richtlijn verplicht Nederland om een zgn. ubo-register in te stellen, een register van ‘uiteindelijk belanghebbenden’.

Uitspraak kantonrechter legt bom onder het appartementsrecht 

Op 7 juni 2016 heeft de kantonrechter te Middelburg een bom gelegd onder het appartementsrecht. Een onterecht tegengehouden verkoop van een appartement is door de kantonrechter te Middelburg niet bestraft.

De bestuurder van de VvE inschrijven bij de KvK

Heeft uw VvE ook een bestuurswissel meegemaakt, leg dit dan vast in de Kamer van Koophandel. Heeft u uw VvE nog niet ingeschreven bij de Kvk doe dit dan ook direct

Inwerkingtreding Wet verbetering functioneren VvE’s. Wat betekent dit nu voor de VvE? Deel I

Deel 1. De Wet verbetering functioneren VvE’s is op 23 mei 2017 aangenomen (link naar de wettekst). De wet zal vermoedelijk per januari 2018 in werking treden. Enerzijds dienen VvE’s op basis van de nieuwe wet een minimale jaarlijkse reservering in het reservefonds te doen. Anderzijds wordt het mogelijk gemaakt dat een VvE een geldlening kan aangaan. De vraag die voorligt is wat deze wetswijziging nu concreet betekent voor de VvE? In het eerste deel van deze blog zal worden ingegaan op de minimale jaarlijkse reservering in het reservefonds.

Gratis MJOP een puntje voor op de vergadering.

Welke VvE wil het niet. Een GRATIS Meer Jaren OnderhoudsPlan ofwel MJOP? Dat kan voor iedere VvE en toch horen wij hier bij VvE Centraal weinig over. Donderdag wordt er besloten of het verplicht wordt om een half procent te reserveren voor toekomstig onderhoud, en als basis hiervoor is het MJOP een mooi gereedschap.

Werken in de Cloud, wat is het en waarom moet je er gebruik van maken?

De ‘Cloud’ staat hier eigenlijk voor ‘internet’ en deze term is afkomstig uit het Engels. Consultants tekenen het internet al sinds het ontstaan als een wolk… Het aanbieden van applicaties in de ‘Cloud’ wordt ook wel Software-as-a-Service genoemd (SaaS). Cloud Computing bied interessante mogelijkheden, wat zijn dus de voordelen voor uw Vereniging van Eigenaren?

Ik zeg mijn VvE lidmaatschap op

“Ik zeg mijn VvE lidmaatschap op” Het komt wel eens voor dat wij een e-mail van deze strekking ontvangen. Maar opzeggen van het VVE lidmaatschap is niet mogelijk. Aan het kopen van een appartement is het lidmaatschap van de VvE (Vereniging van Eigenaren) onlosmakelijk verbonden. Het lidmaatschap houdt van rechtswege pas op bij verkoop van het appartement.

Lift renoveren of vernieuwen en 5 tips

Lift renoveren of compleet vernieuwen? in het licht van nieuwe liftnorm EN 81-20.

Decharge aan het bestuur van de Vereniging van Eigenaren

Decharge aan het bestuur van een Vereniging van Eigenaren, hoe zit het precies en wat is wettelijk vastgelegd.

Subsidieregeling Meerjaren Duurzaam Onderhoud Plan (MDOP) Den Haag 2016-2017

Subsidieregeling Meerjaren Duurzaam Onderhoud Plan (MDOP) voor VvE’s Den Haag

De regeling heeft tot doel VvE’s inzicht te geven in de kansen voor onderhoud en een duurzame, comfortabele woning. Samen met het VvE-fonds biedt deze regeling de kans aan VvE’s om daadwerkelijk de verbeteringen met een aantrekkelijke financiering uit te voeren.

VvE Rechtspraak: Wel of niet terugdraaien van dichtgebouwd balkon

arrest van 19 juli 2016 in de zaak van [appellante] , wonende te [woonplaats] , appellante, in eerste aanleg: eiseres, hierna: [appellante],  advocaat: mr. A.Z. van Braam, kantoorhoudend te Groningen,tegen 1[geïntimeerde 1] , wonende te [woonplaats] , hierna: [geïntimeerde 1],2. [geïntimeerde 2] ,wonende te [woonplaats] , hierna: [geïntimeerde 2], geïntimeerden,in eerste aanleg: gedaagden, hierna gezamenlijk te noemen: [geïntimeerden], advocaat: mr. J.A.M. Staal-Olislaegers, kantoorhoudend te Winschoten. 1 Het verdere verloop van het […]

Gezocht, VvE met een visie!

De toekomst is een fascinerend fenomeen. Van jongs af aan vorm je een beeld van je eigen toekomst. De een wil dokter worden, de ander wil een gezin met drie kinderen en weer een ander wil op wereldreis. Het beeld van de toekomst wisselt sterk tussen mensen, maar iedereen heeft er één. Visie voor de lange termijn Dit beeld van […]

Professionalisering van de rol van Eigenaar / Vertegenwoordiger

Veranderingen in wet- en regelgeving leiden tot hernieuwde aandacht binnen woningcorporaties voor de rol van de Eigenaar/Vertegenwoordiger. In de bestaande praktijk wordt het VvE Beheer vaak ‘erbij gedaan’ door de woonconsulent. Soms gaat dat goed, maar vaak komt het VvE Beheer onvoldoende uit de verf. Een adequaat VvE Beheer vraagt om het expliciet beleggen van de rol van Eigenaar/Vertegenwoordiger en verankering van diens manoeuvreerruimte in beleid.

Jurisprudentie: Schilderwerk valt onder verantwoording van VvE Beheerder.

Schadevergoeding wegens onvoldoende toezicht op en onvoldoende kwaliteitscontrole van groot schilderonderhoud voor VVE.

Checklist fraude en preventie voor VvE’s

Recent kopte het Brabands Dagblad met een bericht dat er weer een VvE de dupe is geworden van fraude door een externe beheerder. In totaal is er voor € 59.000 ten onrechte geld door de administrateur. De VvE had dusdanig veel vertrouwen in de beheerder dat zij door de politie op de hoogte gebracht moest worden van de misstanden. In […]

Gevolgen onjuiste inschrijving KvK van VvE bestuur

Op 22 maart 2007 is de Handelsregisterwet 2007 aangenomen. Deze wet geldt inmiddels per 1 januari 2010 voor alle VvE’s. In deze wet is geregeld dat een VvE in het handelsregister moet zijn ingeschreven.

Jurisprudentie: Verbouwen binnen een VvE

Bron: Rechtspraak.nl Uitspraak GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team I zaaknummer : 200.155.080/01 zaak-/rolnummer rechtbank Amsterdam : C/13/543303/HA ZA 13-625 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 14 juli 2015 inzake [APPELLANT SUB 1] en [APPELLANT SUB 2], beiden wonend te [woonplaats], appellanten, tevens incidenteel geïntimeerden, advocaat: mr. A. Knigge te Amsterdam, tegen [GEÏNTIMEERDE SUB 1] en [GEÏNTIMEERDE SUB 2], beiden wonend te [woonplaats], geïntimeerden, tevens incidenteel appellanten, advocaat: […]

Met deze 7 vragen kiest u de juiste VvE beheerder.

Het selectieproces Of een Vereniging van Eigenaars voor het eerst een keuze maakt om het beheer door een externe partij te laten verzorgen of wanneer ze wil overstappen naar een andere VvE beheerder. Het blijft een lastige keuze en het is een hele klus om alle noodzakelijke informatie boven tafel te krijgen gedurende het selectieproces. Een belangrijke stap in dit selectieproces is het […]

Financiële beveiligingsmaatregelen binnen de VvE

Bezitters van het boek De Kascommissiegids voor VvE’s en Financiën van de VvE, gids voor bestuurders en appartementseigenaren kunnen kosteloos vragen stellen aan de auteur, Maarten den Ouden. Van die mogelijkheid maken vele appartementseigenaren, VvE-bestuurders en VvE-kascommissieleden dankbaar gebruik. Omdat veel van die vragen en antwoorden ook interessant zijn voor een breder publiek, zullen we voortaan in elke VvE Nieuwsbode één van die vragen met het antwoord publiceren. […]

Bestuurdersaansprakelijkheid en een besluit in strijd met het reglement

Recent ontvingen wij een vraag die zich richt op de dekking van een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering en meer specifiek over de dekking van schade wanneer er besluiten worden genomen die nietig of niet rechtsgeldig zijn. De vraag is als volgt geformuleerd: Wij hebben een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering om bestuurders te vrijwaren voor schade die voortvloeit uit hun handelen als bestuurders. Maar zijn de leden van […]

Wie heeft er een flatwoning van een corporatie gekocht?

In Nederland zijn in het verleden veel appartementsgebouwen door woningcorporaties gebouwd. Veel corporaties willen nu flatwoningen verkopen. Dat kan verschillende redenen hebben en het is lang niet altijd zo dat de woningcorporatie haar ‘slechtste’ woningen kwijt wil.  Wel is het zo dat de corporatie vóórdat ze verkoopt er voor moet zorgen dat de het gebouw kadastraal gesplitst is en dat […]

Wat kan VVEmanager voor u betekenen?

Er wordt steeds meer verlangd van Verenigingen van Eigenaars en haar leden. Om dit handen en voeten te geven zijn er oplossingen ontwikkeld die de VvE helpen met haar beheer. Eén van die oplossingen is het recent is geïntroduceerde VVEmanager. In dit artikel vertellen we u wat u van VVEmanager kunt verwachten en delen we onze mening. Wat is VVEmanager […]

Bestuurdersaansprakelijkheid binnen de VvE

Vanaf 1 november 2012 beantwoordt Anne Vermeulen, advocaat bij Rijssenbeek Advocaten veel voorkomende vragen over het appartementsrecht. Sinds twee jaar bekleed ik de functie van bestuurder van onze VvE. Nu vraag ik mij af of ik tegenover de leden aansprakelijk ben voor eventuele fouten die ik tijdens mijn bestuursfunctie maak?  De functie die een bestuurder van een Vereniging van Eigenaars […]

Brief minister Blok geeft richting aan toekomst van VvE

In mei 2013 schreven we al dat minister Blok meer aandacht zou gaan vestigen op het functioneren van Verenigingen van Eigenaars. Zijn vervolgstap is afgelopen week gezet met een brief aan de Tweede Kamer. Deze bevat onder andere  7 onderwerpen om het functioneren te verbeteren en zijn mening hoe en of deze onderwerpen makkelijk geadresseerd kunnen worden. De onderwerpen die worden behandeld […]

Invloed nieuwe regelgeving AirBnB in Amsterdam

Afgelopen week is de nieuwe regelgeving voor vakantieverhuur (AirBnB) gepubliceerd. U kunt deze of op onze nieuwsdienst of via haar website lezen. We hebben Anne Vermeulen gevraagd om aan de lezers van VvE Centraal uit te leggen wat de gevolgen zijn van deze wijziging voor een Verenigingen van Eigenaars in Amsterdam. Dit betreft slechts toestemming van de Gemeente Amsterdam en staat los […]

Van A naar B: van MOP naar MUP!

“Wat kan ik verder met de Meerjaren Onderhoud Plan (MOP)?” ook bekend als Meer Jaren Onderhoud Plan (of MJOP), Meerjaren Onderhoud Begroting (MOB), Meer Jaren Onderhoud Begroting (MJOB), hoor ik vaak. Met een goede MOP heeft u het juiste instrument in handen om daaruit een MUP samen te stellen (Zie: “MOP, MJOP, MOB, MJOB?”). Zo heeft u sturing op het […]

MOP, MJOP, MOB, MJOB?

Het Meerjaren Onderhoud Plan (of MOP) ook bekend als Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP), Meerjaren Onderhoud Begroting (MOB), Meer Jaren Onderhoud Begroting (MJOB) wordt door veel mensen die er voor het eerst mee in aanraking komen ervaren als een grote brij van bouwkundig jargon gecombineerd met een grote hoeveelheid cijfers. Als lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE) is het […]

De functie van het bestuur

Voorheen was ik bestuurder van een ‘gewone’ boek 2 vereniging. Nu ben ik recent benoemd als voorzitter van het bestuur van een Vereniging van Eigenaars. Wat zijn nu precies de taken en bevoegdheden die het bestuur van een VvE heeft?

Hoofd- en ondersplitsing, hoe zit dat precies?

Als eigenaar van een appartementsrecht bent u binnen een gebouw gerechtigd tot een privé gedeelte (bijvoorbeeld uw woning en/of berging) en tot een gemeenschappelijk gedeelte (bijvoorbeeld de entreehal, galerij en/of de fundering en gevels), maar hoe zit dat wanneer u eigenaar bent van een appartementsrecht in een complex met meerdere functies, zoals winkels, kantoren, parkeergarage en woningen, dan is de kans zeer groot dat het complex is onderverdeeld in een zogenaamde hoofdsplitsing en meerdere ondersplitsingen. Hoe werkt dat nou precies?

Samenwerking tussen het bestuur en de kascommissie van de VvE

In deze eerste maanden van 2013 stellen VvE-besturen de jaarrekening op over het afgelopen jaar en vinden de voorbereidingen plaats voor de jaarlijkse ledenvergadering. Een correcte en inzichtelijke jaarrekening is van cruciaal belang voor alle eigenaars. Een goed bestuur zal zich daarom inspannen om een jaarrekening op te stellen die én cijfermatig juist én voldoende informatief is voor de VvE-leden. […]

Recensie “Maatschappelijk Verantwoord Opgelicht”

Net toen ik mijn boek Financiën van de VvE had afgerond, ontmoette ik Péron van Stralen en las ik zijn boek Maatschappelijk Verantwoord Opgelicht. Het bleek me dat de drijfveer voor het schrijven van onze boeken hetzelfde was: het helpen van mensen die last hebben van misstanden door aan hen nuttige informatie te verschaffen. Kennis is macht immers. Nou weten […]

De KvK in 2013, hoe zit het nu precies?

Deze week kregen we een vraag binnen van een lezer over de registratie van de Vereniging van Eigenaars bij de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel heeft onze VvE de laatste jaren (verplicht) ingeschreven en ook aanslagen gestuurd. Die zijn door ons betaald. Komen er veranderingen in deze “verplichtingen”?

Vrijwilligersvergoeding voor werk binnen een VvE

Wat kan wel en wat kan niet! Een groot deel van alle VvE’s in Nederland drijft op vrijwilligerswerk. Ik heb het dan niet alleen over het bestuur van de vereniging. Ook de verschillende commissies die zich inzetten om de Vereniging van Eigenaars beter te laten functioneren steunen op deze beperkte pool van vrijwilligers. Immers niet iedereen binnen het complex is […]

Zonnepanelen op uw dak: 3 punten waar u zeker op moet letten.

Veel VvE’s hebben ruimte op het dak om zonnepanelen te plaatsen. Nu de prijs van zonnepanelen nog maar 1/3e is van 5 jaar geleden neemt de interesse toe. En terecht! Afgezet tegen een stroomprijs van 22 cent verdienen zonnepanelen zichzelf in zo’n 8 a 9 jaar terug. Daarna profiteert u nog eens 20 jaar van gratis elektriciteit. Wel zijn er […]

De VvE Renoveren doe je Samen!

Deze week kreeg ik een interessante publicatie toegestuurd die recent is gepubliceerd door de SEV met de titel “Samen onder één dak, VvE’s renoveren duurzaam.” Energiebesparing binnen een ouder appartementencomplex In een tijd waar iedereen merkt dat er aan alles meer uitgegeven moet worden is het zaak om goed op te letten waar we individueel en zeker ook als lid […]

Organen, Functies en Commissies, de hiërarchie van de VvE

De VvE is opgebouwd uit organen, functies en commissies. Afhankelijk van de grootte van de VvE wordt door een of meerdere personen invulling gegeven aan de functies en de kascommissie. Hiërarchie van de VvE Er zijn vijf verschillende organen te definiëren binnen de VvE. We zullen deze doorlopen op basis van de rangorde en vervolgens kort beschrijven. Het gaat hier […]

Overlast door (harde) vloerbedekking; wat moet de VvE daarmee?

Ter voorkoming van overlast/hinder zijn onder meer in de splitsingsakte en in het eventueel toepasselijke Huishoudelijk Reglement (HR) aanvullende bepalingen opgenomen, die alle eigenaren en bewoners binnen het appartementencomplex dienen na te komen. Op grond van de voor de VvE geldende regelgeving is (het bestuur van) de VvE gehouden om namens de gezamenlijke eigenaren tegen een overlastveroorzaker op te treden […]

Invloed van de architect ook na oplevering.

Vanaf 1 november jl. beantwoordt Anne Vermeulen, advocaat bij Rijssenbeek Advocaten veel voorkomende vragen over het appartementsrecht. De vraag die deze week behandeld wordt is: Hoever reikt de invloed van de architect op zijn werk na oplevering van het gebouw? Bij vergaderbesluit wordt positief besloten op het voorstel tot het aanbrengen van zonwering. Om de uniformiteit te garanderen worden vorm […]

MJOP 2.0 meer dan alleen noodzaak

Sinds medio 2008 zijn Verenigingen van Eigenaars (VvE) wettelijk verplicht om een onderhoudsplan met bijbehorend onderhoudsbudget te hebben. De overheid wil hiermee waarborgen dat appartementencomplexen in goede staat blijven. Eigenaars zien echter vaak op tegen de hiermee gepaard gaande verhoging van de onderhoudsbijdrage. Met als gevolg dat de plannen vaak ‘conserverend’ van aard zijn. Jammer natuurlijk, want onderhoud – mits […]

5% in depot kan ook bij een VvE

Vanaf 1 november jl. beantwoordt Anne Vermeulen, advocaat bij Rijssenbeek Advocaten veel voorkomende vragen over het appartementsrecht. De vraag die deze week behandeld wordt is: Mag een eigenaar van een appartementsrecht gebruik maken van zijn recht 5% van de totale aanneemsom in te houden op de laatste termijn(en) en in depot te storten bij de notaris, wanneer zich bij oplevering […]

U krijgt uw appartement niet verkocht, is verhuur een veilige optie?

Recent heb ik een afspraak gehad met Rob Jozee van Bureau Vastgoed Onderzoek en hebben gesproken over Huurfraude. Een erg interessant gesprek wat ik in deze post graag met jullie wil delen. Het doomscenario van huurfraude De laatste tijd is huurfraude erg vaak in de publiciteit. Een doomscenario waar u als appartement eigenaar liever niet mee geconfronteerd wordt. Maar is verhuren eigenlijk wel […]

Kozijnen vervangen zonder toestemming! Mag Dat?

Vanaf 1 november jl. beantwoordt Anne Vermeulen, advocaat bij Rijssenbeek Advocaten veel voorkomende vragen over het appartementsrecht. De vraag die deze week behandeld wordt is: Welke mogelijkheden heeft de VvE wanneer een eigenaar zonder toestemming van de vergadering van eigenaars de in zijn appartement aanwezige houten kozijnen heeft laten vervangen door kunststof? De praktijk In de praktijk komt het vaak […]

Het belang van goede conditiemeting volgens NEN 2767 voor de VvE

Na het bericht over het opstellen van een MJOP op basis van de NEN 2767 normering kwamen een aantal vragen bij mij op. Ik heb de stoute schoenen weer aangetrokken en heb NEN gebeld om te informeren of ze aan VvE Centraal wilden uitleggen wat deze normering nu daadwerkelijk inhoud voor een eigenaar van een apartement. Dit voorstel werd direct […]

Een Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP) voor uw VvE?

Wat is een Meer Jaren Onderhoud Plan? Een Meer Jaren Onderhoud Plan, in de regel afgekort tot MJOP of MOP,  is een methodiek waarbij de te verwachten onderhoudswerkzaamheden in tijd, geld en omvang worden zichtbaar gemaakt. Voor een bepaalde periode (meestal 10 of 15 jaar en kan oplopen tot 40 jaar) wordt voor alle onderhoudsgevoelige elementen van een gebouw vastgesteld […]

De 7 vragen die u zich stelt bij uw keuze voor VvE software

Het beheren van VvE’s met hulp van software is zelfs voor de specialist niet eenvoudig. Dus waarschijnlijk ook niet voor u. Binnen deze specifieke markt is veel productonbekendheid en daar komt bij dat de markt van software voor VvE beheer zeer versnipperd is. Veel aanbieders, veel nieuwe merken en een grote diversiteit in applicaties. Hoe kunt u door de bomen […]

Lezersvraag: Kwaliteitslabels voor technisch beheer VvE.

Wij hebben een kleine vereniging met 17 leden, in het verleden hebben we mede daarom ervoor gekozen om het beheer (financieel en technisch) zelf te doen. Met name het technische stuk blijkt in de praktijk een uitdaging. Zeker op het gebied van waarmerken, keurmerken of kwaliteit garanties. We missen wat dat betreft diepgaande kennis die een echte technische beheerder wel […]

Waarom is de VvE inschrijven noodzakelijk?

Iedere bij de KvK bekende VvE is al een aantal keer geattendeerd op het feit dat elke VvE zich in moet inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Maar waarom is de VvE inschrijven noodzakelijk en wat kan een VvE precies verwachten? En hoe zit het met het VvE bestuur en de beheerder? In een gesprek met de KvK is mij gelukkig duidelijk gemaakt wat er precies verwacht wordt en waarom dit zo is. En wat blijkt, deze inschrijving is heel nuttig, ook voor een VvE.

In deze post zal ik alle informatie die ik gekregen heb verwerken. Na het lezen van deze post zal veel meer duidelijk zijn over de inschrijving en hoe de vereniging het zichzelf zo makkelijk mogelijk kan maken. En ja ik zal ook stil staan bij de mogelijke boete van bij € 17.000 die het niet inschrijven u als VvE uiteindelijk kan kosten.

Lezersvraag balkonuitbreiding

Ik vind het fijn dat steeds meer leden van een VvE ons weten te vinden en hun vragen bij ons neer willen leggen. Zo ook deze week kregen we een zeer actuele lezersvraag. Dit maal gaat het over een onderwerp waar ik persoonlijk ook mee te maken heb gehad. Eigenlijk bleek het om een aantal vragen te gaan die allemaal […]

Zon op je dak en subsidie voor VvE’s in Amsterdam

Dit jaar besteed Nieuw Amsterdams Klimaat speciale aandacht aan de mogelijkheid voor leden van een VvE (Vereniging van Eigenaren) om mee te doen aan Zon op je dak 2011. Zon op je dak 2011 Ook in 2011 stellen de Amsterdamse stadsdelen subsidie beschikbaar voor eigenaar bewoners van bestaande bouw (oplevering voor 2011) voor de aanschaf en toepassing van zonnepanelen op […]

Dwaling door VvE

Verkopers van appartementen en flats moeten daarnaast nog alle gegevens over de Vereniging van Eigenaren (VvE) geven aan koper. Doen verkopers dat niet dan lopen zij de kans dat zij verplicht zijn een schade aan de benadeelde koper te betalen.

Lezersvraag

Vertegenwoordigen door Derden Steeds vaker weten leden van een VvE ons te vinden en laten een vraag achter. Deze week kregen wij de volgende vraag voorgelegd: Kan ik, als een van de leden van een VvE, mijn persoonlijke belang en vertegenwoordiging in de VvE professioneel door derden laten vertegenwoordigen? Het antwoord op deze vraag is JA. Je kunt jezelf laten vertegenwoordigen […]

Voorzitter van de VvE bestaat niet

De vergadering wordt voorgezeten door de ‘voorzitter van de vergadering’. Deze voorzitter is dus níet de voorzitter van de VvE, maar ‘voorzitter van de vergadering’. Er is een aantal verschillende modelreglementen waarin de regels voor samenstelling van bestuur en voorzitter een andere inhoud kennen. Het begrip ‘voorzitter’ is daarmee onduidelijk en niet alle VvE’s zijn voldoende op de hoogte om […]

Activiteiten van een VvE

Het functioneren van de Vereniging van Eigenaren is van groot belang voor elke huidige lid maar ook voor alle toekomstige leden. Niet alleen de waarde wordt mede bepaald door het goed functioneren, maar  het niet functioneren in de toekomst kan ook een reden zijn voor de overheid om in te grijpen wanneer dit door haar noodzakelijk wordt geacht. Voor een […]

Wettelijke verplichtingen deel 1

Een Vereniging  van Eigenaren is al sinds 1 januari 2010 verplicht om zich in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.  Niet inschrijven is een overtreding (Wet economische delicten). Bij de KvK zijn de volgende gegevens nodig voor de inschrijving de naam, het adres, de oprichtingsdatum en het bestuur van de  (VvE). Een VvE kan één of meerdere bestuurders hebben. Als […]

Uitbouwen van een balkon

Veel mensen die in een appartement wonen willen graag net wat meer buitenruimte hebben en het bouwen of verbouwen van een balkon is een optie die nog wel eens vergeten wordt of bewust buiten beschouwing wordt gelaten. Anders dan bij een verbouwing aan een woning zonder VvE heeft u als lid van een vereniging van eigenaren niet alleen te maken […]

VvE Dienstverleners

Neem contact op met VvE Centraal

U kunt dit formulier gebruiken om contact op te nemen met VvE Centraal

Wordt verstuurd

wit logo-01

©2018 VvE Centraal, onderdeel van Blue Orange Participaties B.V.

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account